Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Ecofys Netherlands B.V.

Идентификационен номер в Регистъра: 35373645548-24
Дата на регистрация: 11-3-28 16:04:19

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-3-7 14:30:25
Последната годишна актуализация е извършена на 14-3-7 14:19:25


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Ecofys Netherlands B.V.
Инициали: Ecofys
Правен статут: Private Limited Liability Company
Уебсайт: http://ecofys.com/

Раздели

Раздел: I – Професионални консултанти / правни кантори / самостоятелно заети консултанти
и по-специално: Професионални консултанти

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Госпожа  Manon Janssen
Длъжност: Managing Director

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Госпожа  Ria Oonk
Длъжност: Client Director

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Kanaalweg 15-G  30161191
Пощенска кутия: 8408
3503 RK Utrecht
НИДЕРЛАНДИЯ
Телефонен номер: (+31) 306623300
Факс: (+) 
Друга информация за връзка: Ecofys Belgium
Address Science14 Atrium
14b, Rue de la Science
1040 Brussels
Belgium
T: +32 (0)25 881 267
E: info@ecofys.com

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Ecofys has a clear mission: a sustainable energy supply for everyone. This is the goal that everyone in our company believes in and strives for. In a company that is a leader in renewable energy and energy efficiency, knowledge and innovation are key factors in turning the ideas of today into the viable realities of tomorrow.

Established in 1984, Ecofys specialises in energy saving and renewable energy solutions. We offer research and consultancy services as well as product development.

Over the years Ecofys has conducted extensive research and completed projects for many energy companies, housing corporations, building companies, international and local authorities, and energy consumers around the world. With more than 250 employees, we're one of the largest consultancy firms in sustainable energy and climate policy.

Ecofys offers a wide range of high quality services, based on our extensive knowledge of renewable energy and energy saving solutions. Areas of expertise include solar energy, wind energy, biomass, hydrogen technology, energy supply and climate policies. Our experts are organised around different markets. Technical, financial, legal and planning disciplines are combined to develop balanced and cost-effective solutions.

Ecofys is always at the forefront of climate and energy market developments.
Интересите, представяни от организацията, са на:
 • национално равнище
 • европейско равнище
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 18
Допълнителна информация: Regional manager located in our Brussels office:
Mr. Edgar van de Brug

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Support policy analysis and development for various DGs (Transport, Energy etc.)

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Вътрешен пазар
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Икономически и финансови въпроси
 • Научни изследвания и технологии
 • Околна среда
 • Развитие
 • Регионална политика
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Оборот на организацията, свързан с дейностите по представяне на интереси, извършвани за нейните клиенти, пред европейските институции:
>= 100000  € и < 150000  €

Клиенти, генериращи оборот по-голям или равен на 6750000 € и по-малък от 7000000 €.
 • Various DG's

Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 911 000 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.