Kruimelpad

Extra tools    Profiel van de inschrijver

Provincie Limburg

Inschrijvingsnummer in het register: 35291788333-26
Inschrijvingsdatum: 13/03/2012 12:08:37

Deze gegevens werden voor het laatst gewijzigd op: 20/03/2015 10:07:55
De laatste jaarlijkse update vond plaats op: 20/03/2015 10:07:55
Volgende actualisering uiterlijk op: 20/03/2016

    Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Provincie Limburg

publliekrechtelijke rechtspersoon

    Inschrijvingscategorie

VI - Vertegenwoordigende organisaties van plaatselijke, gewestelijke en gemeentelijke autoriteiten, andere openbare of gemengde entiteiten, enz

Regionale structuren

    Contactgegevens

Limburglaan, 10
Postbus: 5700
6202 MA Maastricht
NEDERLAND

(+31) 0433899999

Trierstraat 59-61 (5e etage)
1040 Brussel
BELGIË

(+32) 27379972

    Wettelijk verantwoordelijke

Mijnheer  Theo Bovens

Commissaris der Koning

    Contactpersoon voor EU-zaken

Mevrouw  Jacqueline de Groot

Senior EU Public Affairs Officer

    Doelstellingen en taken

De Nederlandse provincies vormen het middenbestuur tussen de nationale overheid en de gemeenten. De kerntaken van de provincies zijn: duurzame ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer; regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer; regionale economie; milieu, energie en klimaat;
culturele infrastructuur en monumentenzorg; vitaal platteland; kwaliteit openbaar bestuur.

Provincies moeten daarbij voldoen aan de wet- en regelgeving die zijn oorsprong vindt in Brussel en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van veel Europese regels en beleid. Zo hebben provincies te maken met Europese milieunormen, in bijvoorbeeld de richtlijn voor luchtkwaliteit en de kaderrichtlijn water. Daarnaast moeten provincies zich houden aan de Europese regels voor aanbesteding en staatssteun. Het is belangrijk om bij de ontwikkeling van provinciaal beleid rekening te houden met Europese wet- en regelgeving en beleidskaders.

Voor de provincie Limburg in het bijzonder geldt dat ze als grensregio per definitie raakvlakken heeft met allerlei Europese beleidsthema's, bijvoorbeeld bij de afstemming met buurregio's.

regionaal/lokaal

    Onder het register vallende activiteiten

Herziening Europa 2020-strategie, Industriebeleid, EFSI, 6e cohesieverslag, energie en klimaatpakket enz.


 

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

    Aantal personen dat betrokken is bij de hierboven vermelde activiteiten

100%: 2  

2

2

    Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

    Interessegebieden

 • Cultuur
 • Energie
 • Informatiemaatschappij
 • Jeugd
 • Klimaatactie
 • Landbouw en plattelandsontwikkeling
 • Milieu
 • Ondernemingen
 • Onderwijs
 • Onderzoek en technologie
 • Regionaal beleid
 • Sport
 • Trans-Europese netwerken
 • Vervoer
 • Volksgezondheid
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

    Lidmaatschap en aangesloten organisaties

0

Assembly of European Regions (AER), Peri-Urban Regions Platform Europe (PURPLE), European CHemical Regions Network (ECRN), Euregio Maas-Rijn, European Policy Centre (EPC), Association of European Border Regions (AEBR), Demographic Change Regions Network (DCRN), Vanguard Initiative 'new growth through smart specialisation'.

    Financiële gegevens

03/2013  -  03/2014

< 9.999 €

534.319.148 €

534.319.148 €

Geen geld ontvangen van de EU-instellingen in het meest recente afgesloten boekjaar

170.662.928 €

0 €

99.167.000 €

264.489.220 €

0 €

0 €

De ingevulde bedragen komen uit de begroting 2013.
De uitgaven voor de belangenvertegenwoordiging van de provincie Limburg bij de Europese instellingen betrekken enkel de kosten van de vertegenwoordiging in het Huis van de Nederlandse Provincies. Dit bedrag is exclusief personeelskosten.

    Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.