Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali    Profil tar-reġistrant

Provincie Limburg

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 35291788333-26
Data Reġistrazzjoni: 13/03/2012 12:08:37

L-informazzjoni dwar din l-entità kienet mibdula l-aħħar fi: 20/03/2015 10:07:55
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet: 20/03/2015 10:07:55
L-aġġornament li jmiss mistenni mhux aktar tard minn : 20/03/2016

    Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Provincie Limburg

publliekrechtelijke rechtspersoon

    Taqsima ta’ reġistrazzjoni

VI - Organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw awtoritajiet lokali, reġjonali u muniċipali, entitajiet oħra pubbliċi jew imħallta, eċċ.

Strutturi reġjonali

    Dettalji personali

Limburglaan, 10
Kaxxa Postali: 5700
Maastricht 6202 MA
L-OLANDA

(+31) 0433899999

Trierstraat 59-61 (5e etage)
Brussel 1040
IL-BELĠJU

(+32) 27379972

    Persuna b'responsabbiltà legali

Sinjur  Theo Bovens

Commissaris der Koning

    Persuna li tiegħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE

Sinjura  Jacqueline de Groot

Senior EU Public Affairs Officer

    Għanijiet u missjonijiet

De Nederlandse provincies vormen het middenbestuur tussen de nationale overheid en de gemeenten. De kerntaken van de provincies zijn: duurzame ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer; regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer; regionale economie; milieu, energie en klimaat;
culturele infrastructuur en monumentenzorg; vitaal platteland; kwaliteit openbaar bestuur.

Provincies moeten daarbij voldoen aan de wet- en regelgeving die zijn oorsprong vindt in Brussel en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van veel Europese regels en beleid. Zo hebben provincies te maken met Europese milieunormen, in bijvoorbeeld de richtlijn voor luchtkwaliteit en de kaderrichtlijn water. Daarnaast moeten provincies zich houden aan de Europese regels voor aanbesteding en staatssteun. Het is belangrijk om bij de ontwikkeling van provinciaal beleid rekening te houden met Europese wet- en regelgeving en beleidskaders.

Voor de provincie Limburg in het bijzonder geldt dat ze als grensregio per definitie raakvlakken heeft met allerlei Europese beleidsthema's, bijvoorbeeld bij de afstemming met buurregio's.

reġjonali/lokali

    Attivitajiet speċifiċi koperti mir-Reġistru

Herziening Europa 2020-strategie, Industriebeleid, EFSI, 6e cohesieverslag, energie en klimaatpakket enz.


 

Le

Le

Le

Le

Le

    Numru ta' persuni involuti fl-attivitajiet deskritti fil-kaxxa t'hawn fuq

100%: 2  

2

2

    Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

    Oqsma ta’ interess

 • Agrikoltura u Żvilupp Rurali
 • Ambjent
 • Azzjoni għall-Klima
 • Edukazzjoni
 • Enerġija
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Intrapriżi
 • Kultura
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Politika reġjonali
 • Riċerka u teknoloġija
 • Saħħa pubblika
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Sport
 • Trasport
 • Żgħażagħ

    Sħubija u affiljazzjoni

0

Assembly of European Regions (AER), Peri-Urban Regions Platform Europe (PURPLE), European CHemical Regions Network (ECRN), Euregio Maas-Rijn, European Policy Centre (EPC), Association of European Border Regions (AEBR), Demographic Change Regions Network (DCRN), Vanguard Initiative 'new growth through smart specialisation'.

    Dejta finanzjarja

03/2013  -  03/2014

< 9,999 €

534,319,148 €

534,319,148 €

Ebda finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fl-aħħar sena finanzjarja magħluqa.

170,662,928 €

0 €

99,167,000 €

264,489,220 €

0 €

0 €

De ingevulde bedragen komen uit de begroting 2013.
De uitgaven voor de belangenvertegenwoordiging van de provincie Limburg bij de Europese instellingen betrekken enkel de kosten van de vertegenwoordiging in het Huis van de Nederlandse Provincies. Dit bedrag is exclusief personeelskosten.

    Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.