Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Lear, laboratorio di economia, antitrust e regolamentazione

Identifikačné číslo v Registri: 35278583229-25
Dátum registrácie: 17.2.2010 12:48:35

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 4.2.2014 12:17:10
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 4.2.2014 12:17:10


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Lear, laboratorio di economia, antitrust e regolamentazione
Skratka: Lear
Právna forma: s.a.s.
Internetová stránka: http://www.learlab.com/

Oddiely

Oddiel: I. – Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti
Podrobnejšie informácie: Profesionálne konzultantské spoločnosti

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Paolo Buccirossi
Funkcia: Direttore

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Paolo Buccirossi
Funkcia: Direttore

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Via di Monserrato  48
00186 Roma
TALIANSKO
Telefónne číslo: (+39) 0668300530
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Lear is a research centre and an economics consulting firm that specializes in applying micro-economic and quantitative tools to helps its clients in developing and applying economic solutions that are simple and clear.
At Lear we support firms, their legal advisers and public authorities in the assessment of the competitive implications of mergers, acquisitions, agreements and unilateral conducts and we provide expert advice and testimony during proceedings with national competition authorities for alleged breaches of the antitrust legislation. We analyse and assess, on behalf of our clients, the economic merits of allegations of foreclosure and exclusionary conduct, tying and bundling, vertical restraints, collusive behaviour, abuse of collective dominance, and anticompetitive pricing.
We provide litigation support and perform damage assessments in the event of IP or trademark infringements, breach of contracts and anticompetitive practices. We assist firms during regulatory reviews and proceedings. We advise companies and their lawyers on how to effectively design contracts by helping them to understand and adapt to competitive pressures, market structure, regulatory obligations and legal constraints.

We also undertake research projects, policy evaluations and regulatory impact assessments for regulatory agencies, trade associations and public institutions on a vast range of issues. In addition, we organise workshops, seminars and training courses for lawyers, executives and members of public institutions who want to improve their knowledge of antitrust and regulatory economics.
Organizácia zastupuje záujmové skupiny na úrovni:
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 5
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Organizzazione di una conferenza internazionale: The Economics of Merger Control

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Informačná spoločnosť
 • Podniky

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Membro dell'Associazione antitrust Italiana

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 12/2012
Obrat organizácie v súvislosti so zastupovaním záujmov svojich klientov v európskych inštitúciách.
>= 700000  € a < 800000  €

Klienti, pri ktorých obrat dosiahol aspoň 100000 € eur a menej ako 150000 € eur.
 • Mediaset spa

Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.