Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Lear, laboratorio di economia, antitrust e regolamentazione

Identifikačné číslo v Registri: 35278583229-25
Dátum registrácie: 17/02/2010 12:48:35

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 21/01/2015 10:05:05
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 21/01/2015 10:05:05

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Lear, laboratorio di economia, antitrust e regolamentazione

Learlab

s.r.l.

    Oddiel registrácie

I. – Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti

Profesionálne konzultantské spoločnosti

    Kontaktné údaje

Via di Monserrato, 48
00186 Roma
TALIANSKO

(+39) 0668300530

(+) 

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Paolo Buccirossi

Direttore

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Paolo Buccirossi

Direttore

    Ciele a poslanie

Lear is a research centre and an economics consulting firm that specializes in applying micro-economic and quantitative tools to helps its clients in developing and applying economic solutions that are simple and clear.
At Lear we support firms, their legal advisers and public authorities in the assessment of the competitive implications of mergers, acquisitions, agreements and unilateral conducts and we provide expert advice and testimony during proceedings with national competition authorities for alleged breaches of the antitrust legislation. We analyse and assess, on behalf of our clients, the economic merits of allegations of foreclosure and exclusionary conduct, tying and bundling, vertical restraints, collusive behaviour, abuse of collective dominance, and anticompetitive pricing.
We provide litigation support and perform damage assessments in the event of IP or trademark infringements, breach of contracts and anticompetitive practices. We assist firms during regulatory reviews and proceedings. We advise companies and their lawyers on how to effectively design contracts by helping them to understand and adapt to competitive pressures, market structure, regulatory obligations and legal constraints.

We also undertake research projects, policy evaluations and regulatory impact assessments for regulatory agencies, trade associations and public institutions on a vast range of issues. In addition, we organise workshops, seminars and training courses for lawyers, executives and members of public institutions who want to improve their knowledge of antitrust and regulatory economics.

európskej

    Činnosti

Lear provide technical assistance to the EBRD andthe Moldovan Competition Council (CCRM). Lear will develop and deliver a training programme for CCRM officials focusing on market investigation and competitive assessment.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

6

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Audiovizuálne a ostatné médiá
  • Energetika
  • Hospodárska súťaž
  • Informačná spoločnosť
  • Podniky

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

Membro dell'Associazione antitrust Italiana

    Finančné údaje

01/2012  -  12/2012

>= 700 000  € a < 800 000  €

  • Mediaset spa

0 €

0 €

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.