Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Bayer AG

Identifikační číslo v rejstříku: 3523776801-85
Datum registrace: 17/12/2008 10:22:19

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 27/04/2015 17:42:35
Datum poslední roční aktualizace je: 27/04/2015 17:42:35
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Bayer AG

Company / Aktiengesellschaft

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

podniky a skupiny

    Kontaktní údaje

Bayer AG, -
51368 Leverkusen
NĚMECKO

(+49) 214301

Square de Meeûs 40
1000 Bruxelles
BELGIE

(+32) 25502101

    Osoba s právní odpovědností

pan  Dr. Marijn Dekkers

CEO

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Bernd Halling

Head of EU-Liaison Office

    Cíle a úkoly

Bayer is a global enterprise with core competencies in the fields of health care, nutrition and high-tech materials, making products that are designed to benefit people and improve their quality of life.

Bayer has 118,900 employees (2014) and consists of three businesses: Bayer HealthCare, Bayer CropScience and Bayer MaterialScience.

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Activities in the policy areas of pharmaceutical legislation and health, legislation relevant for crop protection products, seeds and chemical products.

Bayer also follows policies in the area of trade, innovation and research.

Bayer accompanies, to a varying degree, all of its political initiatives and aims as well as their implementation with activities in the field of communication and public relations. In the last year this included engagement with media on innovation and science, as well as events in cooperation with other organizations. Bayer has set for itself highest ethical standards on engagement with media and makes its positions transparent to the public.


 

Ne

Ne

Commission expert group for Community Strategy on endocrine disruptors (Observer)

Ne

Land Use and Food Policy Intergroup

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 15  

15

15

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Bernd HALLING 19/09/2015 30/09/2016
Cécile ASTUGUEVIEILLE 30/07/2015 28/07/2016
Eugenia LEVINE 19/03/2015 17/03/2016
Anja INGENRIETH 26/09/2015 17/09/2016
Hannah HERSCHEID 05/09/2015 03/09/2016
Franz EVERSHEIM 01/08/2015 30/07/2016
Felix UEDELHOVEN 26/09/2015 17/09/2016
Markus KRISCHER 16/09/2015 14/09/2016

    Oblasti zájmu

 • Bezpečnost potravin
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Cla
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

Bayer is amongst others directly member of the following European associations:

BusinessEurope,
European Chemical Industry Council (CEFIC),
European Federation of Pharmaceutical Industries Association (EFPIA),
European Association for Bioindustries (EuropaBio),
European Crop Protection Association (ECPA),
Association of Plastics Manufacturers (Plastics Europe),

The company has a broad network encompassing key actors in the area of health, agricultural and chemical policy.

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

2 460 000 €

 €

899 755 €

European Commisison Financial Transparency System

Following the new definition of the scope of the Transparency Register Bayer has reviewed its financial data about activities described in Article 8 of the Inter-Institutional Agreement (published in the Journal L191/29). On this basis and due to the changes of the definition, Bayer adjusted its overall amount spent on advocacy activities.

In the interest of full transparency and on a voluntary basis Bayer states the method used to calculate the indicated budget. Bayer includes 70% of its overall office costs in Brussels into the amount. Bayer did not include the entire office expenses as some of the office’s work is dedicated to internal tasks and therefore does not fall under the definition of the Transparency register.

In addition Bayer included the expenses of other business divisions located mostly in Germany, providing e.g. background research, position papers, political work within European associations and visits to Brussels related to activities falling under the scope of the register. Following the rules of the Transparency Register Bayer included all costs for consultancy contracts falling under the scope and definition of the register.

The reported funding is calculated on the basis of the European Commission Financial Transparency System. The latest year available is 2013.

Bayer is a member of various trade associations, independently reporting in the transparency register. Membership fees to these trade associations are used for a wide array of activities, including the independent representation of industry interests. Bayer has estimated that around 438.323 € of its membership fees can be attributed to EU interest representation. It should be noted that these fees are being also reported in the budgets of the trade associations, thus effectively resulting in a double reporting. Due to its business structure, Bayer is active in three industrial sectors, and thus is member in three core sectoral trade associations.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
Bayer's Code of Conduct: http://www.bayer.com/en/political-principles.aspx