Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Bayer AG

Identifikační číslo v rejstříku: 3523776801-85
Datum registrace: 17.12.08 10:22:19

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 16.12.14 11:17:03
Datum poslední roční aktualizace je 16.12.14 11:17:03


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Bayer AG
Zkratka:
Právní forma Company / Aktiengesellschaft
Internetové stránky: http://www.bayer.com

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: podniky a skupiny

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Dr. Marijn Dekkers
Funkce: CEO

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Bernd Halling
Funkce: Head of EU-Liaison Office

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Bayer AG  -
51368 Leverkusen
NĚMECKO
Telefon: (+49214) 301
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje: EU-Liaison Office
40, square de Meeûs
B-1000 Bruxelles

Contact person :

Bernd Halling
Head of EU-Liaison Office

Tel: 02/5502101

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Bayer is a global enterprise with core competencies in the fields of health care, nutrition and high-tech materials, making products that are designed to benefit people and improve their quality of life.

Bayer has 111,800 employees (2011) and consists of three businesses: Bayer HealthCare, Bayer CropScience and Bayer MaterialScience.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 15
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Bernd Halling 24.5.14 22.5.15
Felix Uedelhoven 10.10.14 8.10.15
Franz Eversheim 26.8.14 20.8.15
Julia ALTENHOFER 5.11.14 3.11.15
Aneke Schwager 21.12.13 19.12.14
Anja Ingenrieth 3.10.14 1.10.15

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Activities in the policy areas of pharmaceutical legislation and health, legislation relevant for crop protection products, seeds and chemical products.

Bayer also follows policies in the area of trade, innovation and research.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Bezpečnost potravin
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Cla
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní trh
 • Výzkum a technologie
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Bayer is directly member of the following European associations:

Business Europe, CEFIC, EFPIA, AESGP, EDMA, EuropaBio, ECPA, IFAH-Europe, ESA, ISOPA and PlasticsEurope.

The company has a broad network encompassing key actors in the area of health, agricultural and chemical policy.

Finanční údaje

Rok: 01/2014 - 12/2014
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: 2 460 000 €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 2 700 000 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:

Following the new definition of the scope of the Transparency Register Bayer has reviewed its financial data about activities described in Article 8 of the Inter-Institutional Agreement (published in the Journal L191/29). On this basis and due to the changes of the definition, Bayer adjusted its overall amount spent on advocacy activities.

In the interest of full transparency and on a voluntary basis Bayer states the method used to calculate the indicated budget. Bayer includes 70% of its overall office costs in Brussels into the amount. Bayer did not include the entire office expenses as some of the office’s work is dedicated to internal tasks and therefore does not fall under the definition of the Transparency register.

In addition Bayer included the expenses of other business divisions located mostly in Germany, providing e.g. background research, position papers, political work within European associations and visits to Brussels related to activities falling under the scope of the register. Following the rules of the Transparency Register Bayer included all costs for consultancy contracts falling under the scope and definition of the register.

These numbers are a forecast of the EU grants in Bayer´s 2014 financial statement and differ from those published on the European Commission database. Differences arise for example due to different accounting methods. Bayer is committed to giving a coherent account of its grants and will publish the final numbers as soon as they are available.

Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
Bayer's Code of Conduct: http://www.bayer.com/en/political-principles.aspx