Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Transnational Institute

Numer identyfikacyjny w rejestrze 35237447968-05
Data rejestracji: 12-02-03 18:23:50

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-01-07 17:50:36
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-01-07 17:50:36


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Transnational Institute
Nazwa skrócona: TNI
Status prawny: non-profit foundation
Strona internetowa: http://www.tni.org

Sekcje

Sekcja: IV - Ośrodki analityczne, instytucje naukowe i badawcze
A dokładniej: Ośrodki analityczne i instytucje badawcze

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię:   Fiona Dove
Pełniona funkcja: Executive Director

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię:   Pietje Vervest
Pełniona funkcja: Programme Coordinator

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: de Wittenstraat  25
Skr. poczt.: 14656
1052AK Amsterdam
HOLANDIA (KRÓLESTWO NIDERLANDÓW)
Numer telefonu: (+3120) 6626608
Numer faksu: (+3120) 6757176
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: To undertake, promote and provide supervision in regard to scientific research in the field of culture, politics and social sciences, and to create and promote international cooperation in the study of, and research into solutions for world problems such as: pollution, militarism, social injustice and racism on the one hand and development on the other, and furthermore to perform any operations that are directly or indirectly concerned with this or that may further this, all to be interpreted in the broadest sense.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 4
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Public dialogues with EC officials on trade, investment and governance issues; hearings on same in European Parliament

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • działania w dziedzinie klimatu
 • energia
 • handel
 • polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
 • pomoc humanitarna
 • przedsiębiorstwa
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rozwój
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • środowisko
 • stosunki zewnętrzne

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 0
Liczba organizacji członkowskich: 0
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:

Informacje uzupełniające:

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
Seattle to Brussels Network
Our World is Not for Sale Network
International Drug Policy Consortium
Alter-EU
Reclaim Public Water Network
Coalitie Eerlijke Handel
Fair, Green and Global Coalition

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2012 - 12/2012
Budżet ogólny: 2 396 470
w tym środki publiczne: 2 396 470
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia: 0
- Dotacje: 1 100 010
- ze źródeł krajowych: 1 190 328
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy: 0
USA sources : 54 178
world wide : 51 954
z innych źródeł: 0
- darowizny: 0
- składki członkowskie: 0
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:

Audited annual accounts are available on our website

Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.

Organizacja zadeklarowała również, że jest związana następującym innym kodeksem:
Gedragscode Partos