Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

Transnational Institute

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 35237447968-05
Data rejestracji: 03/02/2012 18:23:50

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 05/02/2015 17:51:10
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 05/02/2015 17:51:10
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 05/02/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Transnational Institute

TNI

non-profit foundation

    Kategoria rejestracji

III - Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp.

    Dane kontaktowe

de Wittenstraat, 25
Skr. poczt.: 14656
1052AK Amsterdam
HOLANDIA (KRÓLESTWO NIDERLANDÓW)

(+3120) 6626608

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pani  Fiona Dove

Executive Director

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pani  Pietje Vervest

Programme Coordinator

    Cele i zakres obowiązków

The objectives of the Foundation are to strive for a world of peace, equity and democracy on a sustainable planet brought about and supported by an informed and engaged citizenry, as well as all that is directly or indirectly connected therewith or may be conducive thereto, all to be interpreted in the broadest sense, if in the general interest.
The Foundation seeks to realize its objectives, inter alia, by:
a. strengthening the capacity of progressive international social movements to advocate for change;
b. acting as a unique nexus between social movements, engaged scholars and policy makers;
c. producing rigorous research and analysis;
d. organizing international conferences; and
e. collaborating with other organizations worldwide.

światowym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

Trade and investment policy, climate policy, energy policy

public dialogues with commissioners and parliamentarians; policy briefs; public petitions


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Public dialogues with EC officials on trade, investment and governance issues; hearings on same in European Parliament

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

25%: 1

1

0,2

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

 • badania naukowe i technologia
 • działania w dziedzinie klimatu
 • energia
 • handel
 • polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
 • pomoc humanitarna
 • przedsiębiorstwa
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • rozwój
 • sprawiedliwość i prawa podstawowe
 • środowisko
 • stosunki zewnętrzne

    Członkostwo i przynależność do organizacji

0

Seattle to Brussels Network (Europe)
Our World is Not for Sale Network
International Drug Policy Consortium
Alter-EU
Alter Summit (Europe)
Reclaim Public Water Network
Coalitie Eerlijke Handel Netherlands
Fair, Green and Global Coalition Netherlands
Treaty Alliance
European Association of Development Institutes
International Social Science Council
UN Ecosoc
Tax Justice Network Netherlands
Extra Territorial Obligations Consortium
watergrabbing.net
European Progressive Economists Network

    Dane finansowe:

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

2 875 510 €

2 668 261 €

0 €

n/a

722 426 €

European Union DEAR, DPIP

1 258 407 €

0 €

343 485 €

286 298 €

57 645 €

207 249 €

0 €

0 €

207 249 €

Audited annual accounts are available on our website

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.

Organizacja zadeklarowała również, że jest związana następującym innym kodeksem:
Gedragscode Partos