Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

AECPC Spanish Association of Cultural Heritage Managers / Asociación Española de Gestores de Patrimonio Cultural

Identitātes numurs Reģistrā: 35232033800-14
Reģistrācijas datums: 10.29.6 16:12:39

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.2.6 12:45:32
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.2.6 12:29:00


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: AECPC Spanish Association of Cultural Heritage Managers / Asociación Española de Gestores de Patrimonio Cultural
Akronīms: AEGPC
Juridiskais statuss: Association
Tīmekļa vietne: http://www.aegpc.org

Nodaļas

Nodaļa: II – Savi lobisti, komercapvienības un profesionālās apvienības
un precīzāk: Tirdzniecības, uzņēmējdarbības un profesionālās apvienības

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Francisco Zamora Baño
Amats President

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Cienījamā  Victoria Ateca
Amats Treasurer

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Finca Más Ferré. Universidad Complutense de Madrid. Campus de Somosaguas B building
Madrid 28223
SPĀNIJA
Tālruņa numurs: (+34) 913528476
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija: The Spanish Association of Cultural Heritage Managers (AEGPC) is an independent non-profit organization that is formed by a multidisciplinar collective of professionals on the management of cultural heritage and specialists.

The main objective of the AEGPC is to promote the preservation, communication of thecultural heritage, by encouraging its management based on professional criteria. These criteria imply the application of technical-scientific knowledge, as well as methods that guarantee, at the same time, the preservation of the rich historic heritage and the social enjoyment of those cultural resources.

The AEGPC offers its collaboration to all those public and private entities with responsabilities in the preservation of cultural heritage.

The Association is ruled by an elected Executive Board (last ellection in April 2010). It has also an Advisory Board, in charge of leading reflexion processes. It is a founding member of the Spanish Federation of Cultural Managers. The Secretary of the Federation is held by an apointee of the AEGPC.

Visit the webpage (www.aegpc.org)to find information on the deontological code promoted by the AEGPC and on International Activities.

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: The Spanish Association for the Cultural Heritage Management (AEGPC) is an independent non-profit organization that is formed by a multidisciplinar collective of professionals on the management of cultural heritage and specialists.

The main objective of the AEGPC is to promote the preservation, communication of thecultural heritage, by encouraging its management based on professional criteria. These criteria imply the application of technical-scientific knowledge, as well as methods that guarantee, at the same time, the preservation of the rich historic heritage and the social enjoyment of those cultural resources.

The AEGPC offers its collaboration to all those public and private entities with responsabilities in the preservation of cultural heritage.

The Association is ruled by an elected Executive Board (last ellection in April 2010). It has also an Advisory Board, in charge of leading reflexion processes. It is a founding member of the Spanish Federation of Cultural Managers. The Secretary of the Federation is held by an apointee of the AEGPC.

Visit the webpage(www.aegpc.org)to find information on the deontological code promoted by the AEGPC and on International Activities.
You will also find information on the REDIPAC - The Iberoamerican Network of Cultural Heritage.
http://www.aegpc.org/aegpc/redipac/redipac.htm
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • valsts līmeņa
 • pasaules līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 2
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Contribute to the defense of cultural heritage.
Watch for good practices in the management of cultural heritage.
Professional acknowledgement of the cultural manager profiles.
Cooperation with other professional associations to promote suitable livelong learning and coaching for cultural managers.
Mentor of international program of capacitation of cultural heritage professionals and managers.

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Informācijas sabiedrība
 • Izglītība
 • Kultūra
 • Pētniecība un tehnoloģija

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
It is a founding member of the Spanish Federation of Cultural Managers Associations (FEAGC). The President of the Federation is now apointed by the AEGPC. Since the year 2013 the President of the Federation is Mrs. Ana Velasco Rebollo.

http://www.federacion-agc.es/

Leader of the REDIPAC Project: Red Iberoamericana del Patrimonio Cultural.

http://www.aegpc.org/aegpc/redipac/redipac.htm

The Association has been the mentor for the Scholarship Program on Cultural Heritage of the "Fundación Carolina", for Iberoamerican professionals.

The Association is ruled by an elected Executive Board (last ellection in April 2010).

It has also an Advisory Board, in charge of leading reflexion processes.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2013 - 12/2013
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. < 50000  €
No ES iestādēm saņemtā finansējuma apjoms un avots reģistrācijas n-1 finanšu gadā
Publiskais iepirkums. 0 €
Piešķīrumi: 0 €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:

The current expenses of the Association is fully financed by the associates (individual / professionals and institutions / firms).
Sponsorship is fundraised for certain activities.
Some other activities are financed through competitive public calls for proposals at the national level.

Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.