Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Euroshore International

Tunnusnumber registris: 35204533304-65
Registreerimise kuupäev: 6.03.10 17:21:29

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 7.02.14 11:17:52
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 7.02.14 11:17:52


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Euroshore International
Akronüüm: Euroshore
Õiguslik vorm: vzw
Veebisait: http://www.euroshore.com/

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Guido Van Meel
Ametikoht: Secretaris Generaal

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Guido Van Meel
Ametikoht: Secretaris Generaal

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 1 Buro & Design Center Esplanade
Postkast: 87
1020 BRUSSEL
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 59 23 70 48
Faks: (+32) 59 23 70 48
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Euroshore International heeft als doel:
Het behartigen van de belangen van bedrijven die zich bedrijfsmatig bezighouden met het inzamelen, opslaan, verwerken en verwijderen van afvalstoffen afkomstig van de scheepvaart en dit op een milieutechnisch verantwoorde manier.
Euroshore zal tevens de standpunten en het beleid van de leden uitdragen naar de relevante internationale en Europese instellingen en problemen bestuderen inzake scheepsafval waar leden in hun dagdagelijkse uitoefening mee worden geconfronteerd.
Meer in het bijzonder zal Euroshore haar leden vertegenwoordigen op internationale fora om het gebruik van havenontvangstinstallaties te promoten.
Euroshore zal ook standaarden promoten inzake de inzameling, opslag, verwerking en verwijdering van scheepsafval zoals onder meer standaardisatie van codes, creatie en promotie van een uniform afvalcertificaat.
Euroshore ijvert ook voor gelijke concurrentievoorwaarden in heel Europa en daarbuiten en staat voor een gezonde en faire concurrentie.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 1
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Euroshore International heeft als doel:
Het behartigen van de belangen van bedrijven die zich bedrijfsmatig bezighouden met het inzamelen, opslaan, verwerken en verwijderen van afvalstoffen afkomstig van de scheepvaart en dit op een milieutechnisch verantwoorde manier.
Euroshore zal tevens de standpunten en het beleid van de leden uitdragen naar de relevante internationale en Europese instellingen en problemen bestuderen inzake scheepsafval waar leden in hun dagdagelijkse uitoefening mee worden geconfronteerd.
Meer in het bijzonder zal Euroshore haar leden vertegenwoordigen op internationale fora om het gebruik van havenontvangstinstallaties te promoten.
Euroshore zal ook standaarden promoten inzake de inzameling, opslag, verwerking en verwijdering van scheepsafval zoals onder meer standaardisatie van codes, creatie en promotie van een uniform afvalcertificaat.
Euroshore ijvert ook voor gelijke concurrentievoorwaarden in heel Europa en daarbuiten en staat voor een gezonde en faire concurrentie.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Energeetika
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Siseturg
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toll
 • Transport
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 12/2012
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: < 50000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.