Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Bundesverband Öffentliche Dienstleistungen - Deutsche Sektion des CEEP e.V.

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 35183976109-02
Data Reġistrazzjoni: 28/06/2011 14:44:08

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 04/06/2014 16:34:11
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 02/06/2014 09:51:08


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Bundesverband Öffentliche Dienstleistungen - Deutsche Sektion des CEEP e.V.
Akronimu: bvöd
Statut legali: eingetragener Verein
Websajt: http://www.bvoed.de

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjura  Inge Reichert
Kariga: Geschäftsführerin

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjura  Inge Reichert
Kariga: Geschäftsführerin

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 91 Invalidenstraße 
Berlin 10115
IL-ĠERMANJA
Numru tat-telefon: (+49) 030 94395130
Numru tal-faks: (+49) 030 943951329
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: European Centre of Employers and Enterprises providing Public services - CEEP
Rue des Deux Eglises, 26 boîte 5
BE-1000 Bruxelles
Belgique

T: +32 2 219 27 98
F: +32 2 218 12 13
M: ceep@ceep.eu
I-Net: http://www.ceep.eu

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Der Bundesverband Öffentliche Dienstleistungen – Deutsche Sektion des CEEP e.V. - bvöd ist ein politischer Bundesverband im Bereich der öffentlichen Wirtschaft und Daseinsvorsorge, der die Interessen der Erbringer öffentlicher Dienstleistungen mit besonderem Fokus auf europäische Sachverhalte vertritt.

Durch seine vielfältige Mitgliederstruktur deckt der Verband die gesamte Bandbreite dieser Erbringer öffentlicher Dienstleistungen ab. Die Mitgliedschaft des bvöd besteht aus kommunalen Unternehmen und Stadtwerken aus der Energie-, Wasser-, Entsorgungs-, und Wohnungswirtschaft, des Nah-, Bahn- und Flugverkehrs und aus Wirtschafts- und Fachverbänden aus den Bereichen der

• Stadtwerke,
• kommunalen Spitzenverbände,
• Sparkassen,
• öffentlichen Arbeitgeber

sowie aus zwei Gewerkschaften (keine Mitglieder in der Deutschen Sektion des CEEP) und einigen Einzelmitgliedern.

Der bvöd ist zugleich Mitglied des CEEP (European Centre of Employers and Enterprises providing Public services). Der CEEP ist zum einen der einzige branchenübergreifende Interessenverband der Unternehmen und Organisationen in Europa, die öffentliche Dienstleistungen – in der EU-Terminologie: Dienstleistungen von allgemeinem (wirtschaftlichen) Interesse – erbringen. Zum anderen ist der CEEP der europäische Spitzenverband der öffentlichen Arbeitgeber und als solcher einer der drei von der EU-Kommission anerkannten europäischen Sozialpartner. Über den bvöd können die Mitglieder der deutschen Sektion des CEEP ihre Interessen auf europäischer Ebene einbringen.

Der bvöd fördert Wissenschaft und Forschung auf dem Gebiet der öffentlichen und gemeinwirtschaftlichen Dienstleistungen. Ein wissenschaftlicher Beirat (WBR), der seine internationale Anbindung im CIRIEC (Internationales Forschungs- und Informationszentrum für öffentliche Wirtschaft, Sozialwirtschaft und Genossenschaftswesen – aisbl) hat, ist daher ein wichtiges Wesensmerkmal des bvöd.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Nazzjonali
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 3
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


keine

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Ambjent
 • Azzjoni għall-Klima
 • Edukazzjoni
 • Enerġija
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Kummerċ
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Politika reġjonali
 • Saħħa pubblika
 • Suq Intern
 • Tassazzjoni
 • Trasport
 • Żgħażagħ

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
CEEP (European Centre of Employers and Enterprises providing Public services)
Internationales Forschungs- und Informationszentrum für öffentliche Wirtschaft und Gemeinwirtschaft – IFIG/CIRIEC
Netzwerk Europäische Bewegung Deutschland
Kompetenzzentrums für Öffentliche Wirtschaft, Infrastruktur und Daseinsvorsorge e.V. an der Universität Leipzig

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: 10,000 €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.