Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Technip

Identifikacijska številka v Registru: 35176395681-91
Datum registracije: 18.4.11 11:31:12

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 21.4.14 10:53:42
Datum zadnje letne spremembe: 21.4.14 10:53:42


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Technip
Kratica: Technip
Pravni status: Public listed company
Spletna stran: http://www.technip.com

Oddelki

Oddelek: II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja
natančneje: Podjetja in skupine

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Julien Denegre
Položaj: Business development manager Innovation & Technology

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Julien Denègre
Položaj: Business development manager Innovation & Technology

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Boulevard Franklin Roosevelt  43
92500 Rueil Malmaison
FRANCIJA
Telefon: (+33) 1 47 78 63 79
Telefaks: (+33) 1 47 78 22 54
Drugi podatki:

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: Technip is a world leader in the fields of project management, engineering and construction for the oil & gas industry. With 40,000 employees and present in 46 countries, Technip has operating centers and industrial assets (manufacturing plants, construction yard) on the five continents.

It was always needed to understand and mitigate the risks to commercial and technical success, especially the technological risks to further successful project execution. Only companies that are able to be innovative with high financial and execution performance will succeed. We believe this can be achieved by having well defined and controlled processes, addressing innovation and technology development that are closely linked to business strategy and financial targets.

For that purpose, Technip inaugurated in june 2013 its Innovation and Technology Center (ITC) in Rueil-Malmaison. This center already brings together more than 65 managers and specialists of subsea technologies necessary to the development of underwater oil and gas fields.

One of its main missions is to drive the effort of our different worldwide dedicated R&D centers, ensuring that our prioritized R&D programs are structured in suitable portfolios aligned with the strategic market orientations that have been identified; focusing on ultra-deep water, difficult HT/HP reservoirs , subsea asset integrity management, smart pipelines, subsea processing or long tie back...
Interesi organizacije so na ravni:
 • svetovni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 1
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


Deepsea mining

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Energetika
 • Konkurenca
 • Okolje
 • Raziskave in tehnologija
 • Vseevropska omrežja

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
Technip is a member of the European Technology Platform Sustainable Mineral Resources

The European Technology Platform Sustainable Mineral Resources (SMR) was established in November 2005 with the purpose to:

• reshape a ‘traditional‘ industry from a resource-driven to a knowledge-driven industry;

• foster new and better jobs, particularly at SME level and in the New Member States;

• supply and secure the mineral resources needed by the EU economy, while minimising the related environmental footprint (decoupling);

• strengthen world leadership and competitiveness in minerals sector technology;

• add value for customers and society.

The platform was officially recognised by the European commission in 2008. The platform has prepared a Vision 2030 document and a Strategic Research Agenda that periodically is updated, see www.etpsmr.org. The importance of the extractive industry for the well functioning European economy has been more and more evident, see e.g. The raw materials initiative — meeting our critical needs for growth and jobs in Europe COM (2008) 699. The ETP SMR is prepared to continue with fruitful discussions with the EU bodies to identify and implement vital R&D to meet the current and future challenges identified in the new EU2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth.

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2013 - 12/2013
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: < 50000  €
Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.