Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Technip

Numer identyfikacyjny w rejestrze 35176395681-91
Data rejestracji: 11-04-18 11:31:12

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-04-21 10:53:42
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-04-21 10:53:42


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Technip
Nazwa skrócona: Technip
Status prawny: Public listed company
Strona internetowa: http://www.technip.com

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Przedsiębiorstwa i grupy

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Julien Denegre
Pełniona funkcja: Business development manager Innovation & Technology

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Julien Denègre
Pełniona funkcja: Business development manager Innovation & Technology

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Boulevard Franklin Roosevelt  43
92500 Rueil Malmaison
FRANCJA
Numer telefonu: (+33) 1 47 78 63 79
Numer faksu: (+33) 1 47 78 22 54
Inne dane kontaktowe:

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Technip is a world leader in the fields of project management, engineering and construction for the oil & gas industry. With 40,000 employees and present in 46 countries, Technip has operating centers and industrial assets (manufacturing plants, construction yard) on the five continents.

It was always needed to understand and mitigate the risks to commercial and technical success, especially the technological risks to further successful project execution. Only companies that are able to be innovative with high financial and execution performance will succeed. We believe this can be achieved by having well defined and controlled processes, addressing innovation and technology development that are closely linked to business strategy and financial targets.

For that purpose, Technip inaugurated in june 2013 its Innovation and Technology Center (ITC) in Rueil-Malmaison. This center already brings together more than 65 managers and specialists of subsea technologies necessary to the development of underwater oil and gas fields.

One of its main missions is to drive the effort of our different worldwide dedicated R&D centers, ensuring that our prioritized R&D programs are structured in suitable portfolios aligned with the strategic market orientations that have been identified; focusing on ultra-deep water, difficult HT/HP reservoirs , subsea asset integrity management, smart pipelines, subsea processing or long tie back...
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 1
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Deepsea mining

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • energia
 • konkurencja
 • sieci transeuropejskie
 • środowisko

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
Technip is a member of the European Technology Platform Sustainable Mineral Resources

The European Technology Platform Sustainable Mineral Resources (SMR) was established in November 2005 with the purpose to:

• reshape a ‘traditional‘ industry from a resource-driven to a knowledge-driven industry;

• foster new and better jobs, particularly at SME level and in the New Member States;

• supply and secure the mineral resources needed by the EU economy, while minimising the related environmental footprint (decoupling);

• strengthen world leadership and competitiveness in minerals sector technology;

• add value for customers and society.

The platform was officially recognised by the European commission in 2008. The platform has prepared a Vision 2030 document and a Strategic Research Agenda that periodically is updated, see www.etpsmr.org. The importance of the extractive industry for the well functioning European economy has been more and more evident, see e.g. The raw materials initiative — meeting our critical needs for growth and jobs in Europe COM (2008) 699. The ETP SMR is prepared to continue with fruitful discussions with the EU bodies to identify and implement vital R&D to meet the current and future challenges identified in the new EU2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth.

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.