Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Technip

Identitātes numurs Reģistrā: 35176395681-91
Reģistrācijas datums: 11.18.4 11:31:12

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 13.22.3 12:13:28
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 13.22.3 12:13:28


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Technip
Akronīms: Technip
Juridiskais statuss: Public listed company
Tīmekļa vietne: http://www.technip.com

Nodaļas

Nodaļa: II – Savi lobisti, komercapvienības un profesionālās apvienības
un precīzāk: Uzņēmumi un koncerni

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Julien Denegre
Amats Business development manager Mining &nd Metals

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Julien Denègre
Amats Business Development Manager Mining & Metals

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: avenue de la Grande Armée  89
Paris 75116
FRANCIJA
Tālruņa numurs: (+33) 1 47 78 63 79
Faksa numurs: (+33) 1 47 78 22 54
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Technip is a world leader in the fields of project management, engineering and construction for the oil & gas industry. With 30,000 employees and present in 46 countries, Technip has operating centers and industrial assets (manufacturing plants, construction yard) on the five continents. The company has also developed over the years a recognized expertise in the metals and mining sector, with numerous successfully completed or ongoing projects for the treatment of uranium, nickel, alumina or phosphate . Technip typically provides its services in a series of phases, which may be modified to suit the complexity of process development and Customer’s requirements, including conceptual studies, Pre-feasibility, Bankable Feasibility Studies or EPCM. In support of its Mining & Metals activities, Technip holds several proprietary technologies including Dorr-Oliver FluoSolids® roasting and calcining, Krebs mixer-settler, Rotary kilns or MECS sulfuric acid process.

Technip is also highly committed to future innovative and creative developments, is active in and monitors closely the challenging technical and environmental requirements and opportunities within the future deepwater mining projects. Since 2005, Technip is devoting important efforts to research and development in this new domain of intervention. Because the subsea mining activity harnesses the broader Group’s industrial and offshore assets developed over the last thirty years for subsea Oil & Gas Fields, Technip has been confirmed by as a key player for Seafloor Massive Sulphide exploration in providing riser technologies for Nautilus Minerals and developing screening and conceptual studies for Neptune Minerals or JOGMEC.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • pasaules līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 1
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Mining & Metals

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Enerģētika
 • Konkurence
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Vide

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
Technip is a member of the European Technology Platform Sustainable Mineral Resources

The European Technology Platform Sustainable Mineral Resources (SMR) was established in November 2005 with the purpose to:

• reshape a ‘traditional‘ industry from a resource-driven to a knowledge-driven industry;

• foster new and better jobs, particularly at SME level and in the New Member States;

• supply and secure the mineral resources needed by the EU economy, while minimising the related environmental footprint (decoupling);

• strengthen world leadership and competitiveness in minerals sector technology;

• add value for customers and society.

The platform was officially recognised by the European commission in 2008. The platform has prepared a Vision 2030 document and a Strategic Research Agenda that periodically is updated, see www.etpsmr.org. The importance of the extractive industry for the well functioning European economy has been more and more evident, see e.g. The raw materials initiative — meeting our critical needs for growth and jobs in Europe COM (2008) 699. The ETP SMR is prepared to continue with fruitful discussions with the EU bodies to identify and implement vital R&D to meet the current and future challenges identified in the new EU2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2012 - 12/2012
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. < 50000  €
No ES iestādēm saņemtā finansējuma apjoms un avots reģistrācijas n-1 finanšu gadā
Publiskais iepirkums. 0 €
Piešķīrumi: 0 €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.