Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Technip

Tunnistenumero rekisterissä: 35176395681-91
Rekisteröintipäivä: 18.4.2011 11:31:12

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 21.4.2014 10:53:42
Edellinen vuotuinen päivitys: 21.4.2014 10:53:42


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Technip
Lyhenne: Technip
Organisaation oikeudellinen muoto: Public listed company
Internet-osoite: http://www.technip.com

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Yritykset ja ryhmät

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Julien Denegre
Tehtävä organisaatiossa: Business development manager Innovation & Technology

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Julien Denègre
Tehtävä organisaatiossa: Business development manager Innovation & Technology

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Boulevard Franklin Roosevelt  43
92500 Rueil Malmaison
RANSKA
Puhelinnumero: (+33) 1 47 78 63 79
Faksinumero: (+33) 1 47 78 22 54
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Technip is a world leader in the fields of project management, engineering and construction for the oil & gas industry. With 40,000 employees and present in 46 countries, Technip has operating centers and industrial assets (manufacturing plants, construction yard) on the five continents.

It was always needed to understand and mitigate the risks to commercial and technical success, especially the technological risks to further successful project execution. Only companies that are able to be innovative with high financial and execution performance will succeed. We believe this can be achieved by having well defined and controlled processes, addressing innovation and technology development that are closely linked to business strategy and financial targets.

For that purpose, Technip inaugurated in june 2013 its Innovation and Technology Center (ITC) in Rueil-Malmaison. This center already brings together more than 65 managers and specialists of subsea technologies necessary to the development of underwater oil and gas fields.

One of its main missions is to drive the effort of our different worldwide dedicated R&D centers, ensuring that our prioritized R&D programs are structured in suitable portfolios aligned with the strategic market orientations that have been identified; focusing on ultra-deep water, difficult HT/HP reservoirs , subsea asset integrity management, smart pipelines, subsea processing or long tie back...
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 1
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Deepsea mining

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Kilpailu
 • Tutkimus ja teknologia
 • Ympäristö

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Technip is a member of the European Technology Platform Sustainable Mineral Resources

The European Technology Platform Sustainable Mineral Resources (SMR) was established in November 2005 with the purpose to:

• reshape a ‘traditional‘ industry from a resource-driven to a knowledge-driven industry;

• foster new and better jobs, particularly at SME level and in the New Member States;

• supply and secure the mineral resources needed by the EU economy, while minimising the related environmental footprint (decoupling);

• strengthen world leadership and competitiveness in minerals sector technology;

• add value for customers and society.

The platform was officially recognised by the European commission in 2008. The platform has prepared a Vision 2030 document and a Strategic Research Agenda that periodically is updated, see www.etpsmr.org. The importance of the extractive industry for the well functioning European economy has been more and more evident, see e.g. The raw materials initiative — meeting our critical needs for growth and jobs in Europe COM (2008) 699. The ETP SMR is prepared to continue with fruitful discussions with the EU bodies to identify and implement vital R&D to meet the current and future challenges identified in the new EU2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.