Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

TeliaSonera

Id-nummer i registret: 35170646789-81
Registreringsdag: 2011-09-27 10:28:44

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-10-24 17:52:55
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-10-24 17:52:55


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: TeliaSonera
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): sprl
Webbplats: http://www.teliasonera.com

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Företag och koncerner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Phillip Malloch
Befattning: Head of European Affairs

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Phillip Malloch
Befattning: Head of European Affairs

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Rue du Luxembourg  3
1000 Brussels
BELGIEN
Telefon: (+32) 2647 36 70
Fax: (+32) 2647 00 53
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: TeliaSonera is one of the world’s leading and most innovative telecommunications providers. We provide network access and telecommunication services that help people and companies communicate in an easy, efficient and environmentally friendly way. We are Europe’s 5th largest telecom operator working in countries from Norway to Nepal. We are present in Azerbaijan, Belarus, Denmark, Estonia, Finland, Georgia, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Nepal, Norway, Russia, Spain, Sweden, Tajikistan, Turkey, Ukraine, and Uzbekistan.

Through our public policy work and EU level advocacy we aim to contribute and give our views on issues affecting the Telecoms industry and create a positive regulatory environment in which the European information society can flourish in a sustainable and innovative way.
Organisationens intressen är:
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 3
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Förnamn Efternamn Startdatum Slutdatum
Karol Mikael Mattila 2013-12-02 2014-11-30
Phillip Malloch 2013-11-16 2014-11-14

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


• Sector Specific telecoms regulation
• Data Protection Regulaiton
• The Digital Agenda for Europe
• EU 2020 goals.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Ekonomi och finans
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Utbildning
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling
 • Utvidgning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
GSMA
ETNO

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2010 - 01/2011
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 100000  € och < 150000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.