Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

TeliaSonera

Identifikačné číslo v Registri: 35170646789-81
Dátum registrácie: 27.9.2011 10:28:44

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 24.10.2013 17:52:55
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 24.10.2013 17:52:55


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: TeliaSonera
Skratka:
Právna forma: sprl
Internetová stránka: http://www.teliasonera.com

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Phillip Malloch
Funkcia: Head of European Affairs

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Phillip Malloch
Funkcia: Head of European Affairs

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Rue du Luxembourg  3
1000 Brussels
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32) 2647 36 70
Fax: (+32) 2647 00 53
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: TeliaSonera is one of the world’s leading and most innovative telecommunications providers. We provide network access and telecommunication services that help people and companies communicate in an easy, efficient and environmentally friendly way. We are Europe’s 5th largest telecom operator working in countries from Norway to Nepal. We are present in Azerbaijan, Belarus, Denmark, Estonia, Finland, Georgia, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Nepal, Norway, Russia, Spain, Sweden, Tajikistan, Turkey, Ukraine, and Uzbekistan.

Through our public policy work and EU level advocacy we aim to contribute and give our views on issues affecting the Telecoms industry and create a positive regulatory environment in which the European information society can flourish in a sustainable and innovative way.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 3
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Karol Mikael Mattila 2.12.2013 30.11.2014
Phillip Malloch 16.11.2013 14.11.2014

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


• Sector Specific telecoms regulation
• Data Protection Regulaiton
• The Digital Agenda for Europe
• EU 2020 goals.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Podniky
 • Rozširovanie
 • Rozvoj
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
GSMA
ETNO

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2010 - 01/2011
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 100000  € a < 150000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.