Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

TeliaSonera

Tunnusnumber registris: 35170646789-81
Registreerimise kuupäev: 27.09.11 10:28:44

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 24.10.13 17:52:55
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 24.10.13 17:52:55


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: TeliaSonera
Akronüüm:
Õiguslik vorm: sprl
Veebisait: http://www.teliasonera.com

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äriühingud ja kontsernid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Phillip Malloch
Ametikoht: Head of European Affairs

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Phillip Malloch
Ametikoht: Head of European Affairs

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 3 Rue du Luxembourg 
1000 Brussels
BELGIA
Telefoninumber: (+32) 2647 36 70
Faks: (+32) 2647 00 53
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: TeliaSonera is one of the world’s leading and most innovative telecommunications providers. We provide network access and telecommunication services that help people and companies communicate in an easy, efficient and environmentally friendly way. We are Europe’s 5th largest telecom operator working in countries from Norway to Nepal. We are present in Azerbaijan, Belarus, Denmark, Estonia, Finland, Georgia, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Nepal, Norway, Russia, Spain, Sweden, Tajikistan, Turkey, Ukraine, and Uzbekistan.

Through our public policy work and EU level advocacy we aim to contribute and give our views on issues affecting the Telecoms industry and create a positive regulatory environment in which the European information society can flourish in a sustainable and innovative way.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • riiklikud
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 3
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Karol Mikael Mattila 2.12.13 30.11.14
Phillip Malloch 16.11.13 14.11.14

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


• Sector Specific telecoms regulation
• Data Protection Regulaiton
• The Digital Agenda for Europe
• EU 2020 goals.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Arenguküsimused
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Kaubandus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Laienemine
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Välissuhted

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
GSMA
ETNO

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2010 - 01/2011
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 100000  € ja < 150000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.