Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

TeliaSonera

Идентификационен номер в Регистъра: 35170646789-81
Дата на регистрация: 11-9-27 10:28:44

Последната промяна на данните за тази организация е от 13-10-24 17:52:55
Последната годишна актуализация е извършена на 13-10-24 17:52:55


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: TeliaSonera
Инициали:
Правен статут: sprl
Уебсайт: http://www.teliasonera.com

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Компании и сдружения

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Phillip Malloch
Длъжност: Head of European Affairs

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Phillip Malloch
Длъжност: Head of European Affairs

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Rue du Luxembourg  3
1000 Brussels
БЕЛГИЯ
Телефонен номер: (+32) 2647 36 70
Факс: (+32) 2647 00 53
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: TeliaSonera is one of the world’s leading and most innovative telecommunications providers. We provide network access and telecommunication services that help people and companies communicate in an easy, efficient and environmentally friendly way. We are Europe’s 5th largest telecom operator working in countries from Norway to Nepal. We are present in Azerbaijan, Belarus, Denmark, Estonia, Finland, Georgia, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Nepal, Norway, Russia, Spain, Sweden, Tajikistan, Turkey, Ukraine, and Uzbekistan.

Through our public policy work and EU level advocacy we aim to contribute and give our views on issues affecting the Telecoms industry and create a positive regulatory environment in which the European information society can flourish in a sustainable and innovative way.
Интересите на организацията са на:
 • национално равнище
 • европейско равнище
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 3
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Karol Mikael Mattila 13-12-2 14-11-30
Phillip Malloch 13-11-16 14-11-14

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


• Sector Specific telecoms regulation
• Data Protection Regulaiton
• The Digital Agenda for Europe
• EU 2020 goals.

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Аудиовизия и медии
 • Външни отношения
 • Вътрешен пазар
 • Вътрешни работи
 • Действия в областта на климата
 • Икономически и финансови въпроси
 • Информационно общество
 • Конкуренция
 • Научни изследвания и технологии
 • Образование
 • Околна среда
 • Потребители
 • Правосъдие и основните права
 • Предприятия
 • Развитие
 • Разширяване
 • Търговия

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
GSMA
ETNO

Финансови данни

Отчетна година: 01/2010 - 01/2011
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: >= 100000  € и < 150000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.