Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Nokia

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 35167875358-33
Data Reġistrazzjoni: 21/02/2011 15:53:49

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 11/12/2014 10:03:21
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 27/01/2014 10:42:05


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Nokia
Akronimu:
Statut legali: Nokia Corporation
Websajt: http://www.nokia.com

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Kumpaniji u gruppi

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Suri Rajeev
Kariga: CEO

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Leo Baumann
Kariga: Head of EU Representative Office

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 2-4 Karaportti 3 
Kaxxa Postali: 226
Espoo 02610
IL-FINLANDJA
Numru tat-telefon: (+358) 10 44 88 000
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: Dr Leo Baumann
Director EU Affairs
Head of Nokia EU Office
Rond Point Schuman 6
B - 1040 Brussels

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Nokia consists of Networks (formerly NSN), HERE (location intelligence), and Technologies businesses (Innovation and patent/technology licensing). The company’s goal is to be a technology leader in a world where everybody and everything will be connected. The Networks business will continue to be an innovation powerhouse with a clear focus on the mobile broadband market, and continue to invest in the innovative products and services needed by telecoms operators to manage the increase in wireless data traffic, which is more than doubling every year. Future investment will focus on further building on our strong position in mobile broadband and related services, and strengthening our leadership position in next-generation network technologies that will be important enablers for the future networks connecting tens of billions of devices.
HERE is our location intelligence business. It is the leading global provider of map content, powering four out of five in-car navigation systems in US/Europe. Its location platform is used by leading internet companies such as Amazon, Microsoft and Yahoo.
Our Technologies business will invest in further developing our industry-leading innovation portfolio. With innovation that is present in all mobile products sold today, the Technologies business consists of hundreds of world-class scientists and engineers in areas that include low-power connected smart multi-sensor systems, distributed sensing, and intelligent interplay between various types of radio technologies. We will 1) continue our successful IP licensing program and plan to expand it to new areas; 2) help other companies and organizations benefit from our breakthrough innovations through technology licensing; and 3) explore new technologies for use in potential future products and services.
Altogether, Nokia has approximately 55,000 employees, with major sites in Finland, Germany, Poland, Hungary, India, China, the US, Russia, Brazil and Indonesia. Net sales of Nokia’s continuing operations for the full year 2013 were €12.7 billion. R&D investments were more than €2.5bn in 2013.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 4
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Jeremy Rollison 30/01/2014 28/01/2015
Leopold Baumann 10/02/2014 06/02/2015

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


• Digital Agenda/Information Society
• Single Market and Digital Single Market
• Environmental policies and Sustainable Development
• Data Protection and Network Security
• Innovation, Research and Development
• Intellectual Property Rights
• Trade policy
• Spectrum policy
• Telecommunications policy
• Standardization
• Competition policy
• Corporate Governance and Tax policies

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Affarijiet Interni
 • Ambjent
 • Edukazzjoni
 • Enerġija
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Kummerċ
 • Relazzjonijiet esterni
 • Riċerka u teknoloġija
 • Saħħa pubblika
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Suq Intern
 • Tassazzjoni
 • Trasport

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
The main associations we belong to in Europe are:

Digital Europe
EDIMA
EK (Confederation of Finnish Industries)
EPC
EIF

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 600000  € et < 700000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.