Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

S.N.G. SPRL

Identifikačné číslo v Registri: 35104456550-53
Dátum registrácie: 2.9.2011 15:08:01

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 20.8.2013 16:34:04
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 20.8.2013 16:34:04


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: S.N.G. SPRL
Skratka:
Právna forma: Belgian SPRL
Internetová stránka:

Oddiely

Oddiel: I. – Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti
Podrobnejšie informácie: Samostatne zárobkovo činní konzultanti

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Simon Godwin
Funkcia: Director

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Simon Godwin
Funkcia: Director

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Rue Africaine  68
1060 St Gilles
BELGICKO
Telefónne číslo: (+32) 474352632
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Provision of consulting sevices in the field of EU affairs, particularly pertaining to the automotive industry, transport and energy policy and regulatory policy.
Organizácia zastupuje záujmové skupiny na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 1
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Simon GODWIN 3.9.2013 30.8.2014

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Discussion with EU Commission regarding Union policy on automotive research, Research Framework Programmes and annual research work programmes. In addition, advice to members of the European Parliament on these matters.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Doprava
 • Energetika
 • Informačná spoločnosť
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Rozpočet
 • Transeurópske siete
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2011 - 12/2011
Obrat organizácie v súvislosti so zastupovaním záujmov svojich klientov v európskych inštitúciách.
>= 50000  € a < 100000  €

Klienti, pri ktorých obrat dosiahol aspoň 50000 € eur a menej ako 100000 € eur.
 • European Council for Automotive R&D (EUCAR)

Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.