Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Patagonia Bioenergia

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 35022554444-68
Data Reġistrazzjoni: 29/10/2010 18:09:49

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 04/10/2013 14:39:57
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 04/10/2013 14:39:57


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Patagonia Bioenergia
Akronimu: PBE
Statut legali: Sociedad Anónima
Websajt: http://www.patagoniabioenergia.com.ar

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Kumpaniji u gruppi

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Federico Pochat
Kariga: Attorney in fact

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Federico Pochat
Kariga: Attorney in fact

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 2059 Av. Juramento 
Buenos Aires 1428
L-ARĠENTINA
Numru tat-telefon: (+5411) 55550255
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Patagonia Bioenergia is a leading biodiesel producer, with operation plants in Argentina.
Our high-quality production (soy methyl ester)is consumed both domestically and worldwide.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • sotto-nazzjonali
 • Nazzjonali
 • Ewropew
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 2
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


- Participación en discusiones y educación en el área biocombustibles, medio ambiente, y sustentabilidad.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Agrikoltura u Żvilupp Rurali
 • Ambjent
 • Enerġija
 • Trasport

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
PBE belongs to the following associations:

CARBIO: Cámara Argentina de Biocombustibles / Argentine Biofuels Chamber

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2012 - 12/2012
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.