Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Patagonia Bioenergia

Identitātes numurs Reģistrā: 35022554444-68
Reģistrācijas datums: 10.29.10 18:09:49

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 13.4.10 14:39:57
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 13.4.10 14:39:57


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Patagonia Bioenergia
Akronīms: PBE
Juridiskais statuss: Sociedad Anónima
Tīmekļa vietne: http://www.patagoniabioenergia.com.ar

Nodaļas

Nodaļa: II – Savi lobisti, komercapvienības un profesionālās apvienības
un precīzāk: Uzņēmumi un koncerni

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Federico Pochat
Amats Attorney in fact

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Federico Pochat
Amats Attorney in fact

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Av. Juramento  2059
Buenos Aires 1428
ARGENTĪNA
Tālruņa numurs: (+5411) 55550255
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Patagonia Bioenergia is a leading biodiesel producer, with operation plants in Argentina.
Our high-quality production (soy methyl ester)is consumed both domestically and worldwide.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • vietēja/reģionāla līmeņa
 • valsts līmeņa
 • Eiropas līmeņa
 • pasaules līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 2
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


- Participación en discusiones y educación en el área biocombustibles, medio ambiente, y sustentabilidad.

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Enerģētika
 • Lauksaimniecība un lauku attīstība
 • Transports
 • Vide

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
PBE belongs to the following associations:

CARBIO: Cámara Argentina de Biocombustibles / Argentine Biofuels Chamber

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2012 - 12/2012
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. < 50000  €
No ES iestādēm saņemtā finansējuma apjoms un avots reģistrācijas n-1 finanšu gadā
Publiskais iepirkums. 0 €
Piešķīrumi: 0 €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.