Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Patagonia Bioenergia

Tunnistenumero rekisterissä: 35022554444-68
Rekisteröintipäivä: 29.10.2010 18:09:49

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 4.10.2013 14:39:57
Edellinen vuotuinen päivitys: 4.10.2013 14:39:57


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Patagonia Bioenergia
Lyhenne: PBE
Organisaation oikeudellinen muoto: Sociedad Anónima
Internet-osoite: http://www.patagoniabioenergia.com.ar

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Yritykset ja ryhmät

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Federico Pochat
Tehtävä organisaatiossa: Attorney in fact

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Federico Pochat
Tehtävä organisaatiossa: Attorney in fact

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Av. Juramento  2059
1428 Buenos Aires
ARGENTIINA
Puhelinnumero: (+5411) 55550255
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Patagonia Bioenergia is a leading biodiesel producer, with operation plants in Argentina.
Our high-quality production (soy methyl ester)is consumed both domestically and worldwide.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • alueellisia
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


- Participación en discusiones y educación en el área biocombustibles, medio ambiente, y sustentabilidad.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Energia
 • Liikenne
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Ympäristö

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
PBE belongs to the following associations:

CARBIO: Cámara Argentina de Biocombustibles / Argentine Biofuels Chamber

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.