Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft

Identifikační číslo v rejstříku: 34954249295-81
Datum registrace: 7.8.12 10:49:58

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 11.7.13 13:00:37
Datum poslední roční aktualizace je 11.7.13 13:00:37


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft
Zkratka: VIK
Právní forma eingetragener Verein
Internetové stránky: http://www.vik.de

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: paní  Annette Dr. Loske
Funkce: Hauptgeschäftsführerin

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Lars Jope
Funkce: Referent

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Richard-Wagner-Str.  41
Poštovní přihrádka: 103953
45128 Essen
NĚMECKO
Telefon: (+49) 201810840
Číslo faxu: (+49) 2018108430
Další kontaktní údaje: VIK-Büro Berlin: Friedrichstr. 187, 10117 Berlin, Deutschland

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Der VIK ist der Zusammenschluss industrieller und gewerblicher Energiekunden in Deutschland.
Chancengleichheit im internationalen Wettbewerb durch eine wettbewerbsfähige und sichere Energieversorgung ist Ziel und Aufgabe.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • místní či regionální
 • celostátní
 • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 4
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Gesetzgebung und Regulierung hinsichtlich Energieerzeugung, -bereitstellung, -übertragung, -handel, -verteilung und -verbrauch

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Daně
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Transevropské sítě
 • Vnitřní trh
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
VIK ist Mitglied bei IFIEC Europe - International Federation of Industrial Energy Consumers, dem europäischen Dachverband der industriellen Energieverbraucher und Mitglied im europäischen Netzwerk AEII - Alliance of Energy Intensive Industries.

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 12/2012
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 200000  € a < 250000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:

Finanzierung fast vollständig über Mitgliedsbeiträge.

Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.

Organizace dále prohlásila, že je vázána tímto dalším kodexem:
Lars Jope