Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft

Identifikační číslo v rejstříku: 34954249295-81
Datum registrace: 07/08/2012 10:49:58

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 11/02/2015 15:25:20
Datum poslední roční aktualizace je: 11/02/2015 15:25:20
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 11/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft

VIK

eingetragener Verein

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Richard-Wagner-Str., 41
Poštovní přihrádka: 103953
45128 Essen
NĚMECKO

(+49) 201810840

    Osoba s právní odpovědností

paní  Annette Dr. Loske

Hauptgeschäftsführerin

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Lars Jope

Referent

    Cíle a úkoly

Der VIK ist der Zusammenschluss industrieller und gewerblicher Energiekunden in Deutschland.
Chancengleichheit im internationalen Wettbewerb durch eine wettbewerbsfähige und sichere Energieversorgung ist Ziel und Aufgabe.

 • evropské
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Arbeitsprogramm der EU Kommission, Energie- und Klimarahmen 2030, Energiebinnenmarkt, Energie Union


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Gesetzgebung und Regulierung hinsichtlich Energieerzeugung, -bereitstellung, -übertragung, -handel, -verteilung und -verbrauch

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

50%: 2   25%: 3

5

1,8

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Daně
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Transevropské sítě
 • Vnitřní trh
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

VIK ist Mitglied bei IFIEC Europe - International Federation of Industrial Energy Consumers, dem europäischen Dachverband der industriellen Energieverbraucher.

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

>= 200 000 € a < 299 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

Finanzierung fast vollständig über Mitgliedsbeiträge.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.