Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft

Identifikační číslo v rejstříku: 34954249295-81
Datum registrace: 07/08/2012 10:49:58

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 11/07/2014 09:35:47
Datum poslední roční aktualizace je: 11/07/2014 09:35:47

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Verband der Industriellen Energie- und Kraftwirtschaft

VIK

eingetragener Verein

    Oddíl Registrace

II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení

obchodní, podniková a profesní sdružení

    Kontaktní údaje

Richard-Wagner-Str., 41
Poštovní přihrádka: 103953
45128 Essen
NĚMECKO

(+49) 201810840

(+49) 2018108430

VIK-Büro Berlin: Friedrichstr. 187, 10117 Berlin, Deutschland

    Osoba s právní odpovědností

paní  Annette Dr. Loske

Hauptgeschäftsführerin

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Lars Jope

Referent

    Cíle a úkoly

Der VIK ist der Zusammenschluss industrieller und gewerblicher Energiekunden in Deutschland.
Chancengleichheit im internationalen Wettbewerb durch eine wettbewerbsfähige und sichere Energieversorgung ist Ziel und Aufgabe.

 • evropské
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti

Gesetzgebung und Regulierung hinsichtlich Energieerzeugung, -bereitstellung, -übertragung, -handel, -verteilung und -verbrauch

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

5

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Daně
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Transevropské sítě
 • Vnitřní trh
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

VIK ist Mitglied bei IFIEC Europe - International Federation of Industrial Energy Consumers, dem europäischen Dachverband der industriellen Energieverbraucher und Mitglied im europäischen Netzwerk AEII - Alliance of Energy Intensive Industries.

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

>= 200 000  € a < 250 000  €

0 €

0 €

Finanzierung fast vollständig über Mitgliedsbeiträge.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.