Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

BritishHongKong

Идентификационен номер в Регистъра: 34896014117-20
Дата на регистрация: 10-9-4 6:17:29

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-9-3 18:09:46
Последната годишна актуализация е извършена на 14-9-3 18:09:46


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: BritishHongKong
Инициали:
Правен статут: company limited by guarantee
Уебсайт: http://www.britishHongKong.org.uk

Раздели

Раздел: III – Неправителствени организации
и по-специално: Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Robin Tso
Длъжност: Executive Director

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Robin Tso
Длъжност: Executive Director

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: 12 SOUTH BRIDGE SOUTH BRIDGE Flat 49
EH1 1DD Edinburgh
ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
Телефонен номер: (+131) 4632400
Факс: (+) 
Друга информация за връзка: email address: info@BritishHongKong.com

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: 1.BritishHongKong is to provide sufficient information for the BN(O), in terms of its status and difficulties.

2. BritishHongKong is appealing to the UK government for a reconsideration of the whole British nationality law, whether it has reached the 21st century European standard.

3.BritishHongKong aims to educate BN(O)s what it means to be proud British – British citizenship education.

4.BritishHongKong provides assistance to all British Nationals (Overseas) in renewing passports, traveling, studying and working overseas and in the UK, and immigration issues…

5. BritishHongKong endeavour to provide all possible assistance to all BN(O)s of all ethnicities, all of whom are regarded as ethnic minorities in the UK.

6. BritishHongKong would continue seeking help and legal advice from lawyers and human rights organisations all over the UK and Europe, for the benefits of British Nationals (Overseas).
Интересите на организацията са на:
 • регионално равнище
 • национално равнище
 • европейско равнище
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 3
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Letter-writing--- The BritishHongKong Publication Team is organised by the Special committee for gathering ideas and drafting letters to send to all MPs and Lords of Parliament on the issue of British nationality law.

Law case studies---The BritishHongKong Research Team has been doing some law case studies on different immigration and nationality laws.

Helpline service--- Providing assistance to all British nationals in renewing passports, traveling, studying and working overseas and in the UK, and immigration issues.

The BHK forum---A place for people to discuss different aspects of British nationality law and what it means to be British-citizenship education. It currently has just over 2200 members.

Advertising and campaigning (beside letter-writing) ---BritishHongKong has been using various means, in order to inform the general public of the work of BritishHongKong, and these are:
• the BHK forum
• Official website
• Contacting the press, primarily, in both the UK and Hong Kong
• Contacting different human rights organisations for partnership or cooperation

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Външна политика и политика на сигурност
 • Външни отношения
 • Вътрешни работи
 • Култура
 • Правосъдие и основните права
 • Регионална политика
 • Трансевропейски мрежи
 • Трудова заетост и социални въпроси
 • Хуманитарна помощ

Структура

Общ брой на членовете „физически лица“: 2 954
Брой на членуващите организации: 0
Членуващи организации (Брой членове) :
Организацията има членове или представители в следните страни:
 • ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

Допълнителна информация:

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
Joint Council for the Welfare of Immigrants,
European Citizen Action Service,
Immigration Law Practitioners' Association,

Финансови данни

Отчетна година: 09/2013 - 09/2014
Общ бюджет: 5 000
от който публични средства: 2 000
- от европейски източници:
- Обществени поръчки:
- Безвъзмездни средства:
- от национални източници: 2 000
- от регионални източници: 0
други източници: 3 000
- дарения: 3 000
- членски вноски:
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.