Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

BritishHongKong

Идентификационен номер в Регистъра: 34896014117-20
Дата на регистрация: 04/09/2010 06:17:29

Информацията за този субект е била последно изменена на: 30/04/2015 02:18:48
Последната годишна актуализация е извършена на: 30/04/2015 02:18:48
Следваща актуализация най-късно до: 30/04/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

BritishHongKong

company limited by guarantee

    Раздел на регистрация

III - Неправителствени организации

Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

    Координати за връзка

12 SOUTH BRIDGE, Flat 49
SOUTH BRIDGE
EH1 1DD Edinburgh
ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

(+131) 4632400

    Правно отговорно лице

Господин  Robin Tso

Executive Director

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Robin Tso

Executive Director

    Цели и задачи

1.BritishHongKong is to provide sufficient information for the BN(O), in terms of its status and difficulties.

2. BritishHongKong is appealing to the UK government for a reconsideration of the whole British nationality law, whether it has reached the 21st century European standard.

3.BritishHongKong aims to educate BN(O)s what it means to be proud British – British citizenship education.

4.BritishHongKong provides assistance to all British Nationals (Overseas) in renewing passports, traveling, studying and working overseas and in the UK, and immigration issues…

5. BritishHongKong endeavour to provide all possible assistance to all BN(O)s of all ethnicities, all of whom are regarded as ethnic minorities in the UK.

6. BritishHongKong would continue seeking help and legal advice from lawyers and human rights organisations all over the UK and Europe, for the benefits of British Nationals (Overseas).

 • европейско равнище
 • световно равнище
 • национално равнище
 • регионално/местно равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

EU citizenship


 

Не

Не

Не

Не

Не

Letter-writing--- The BritishHongKong Publication Team is organised by the Special committee for gathering ideas and drafting letters to send to all MPs and Lords of Parliament on the issue of British nationality law.

Law case studies---The BritishHongKong Research Team has been doing some law case studies on different immigration and nationality laws.

Helpline service--- Providing assistance to all British nationals in renewing passports, traveling, studying and working overseas and in the UK, and immigration issues.

The BHK forum---A place for people to discuss different aspects of British nationality law and what it means to be British-citizenship education. It currently has just over 2200 members.

Advertising and campaigning (beside letter-writing) ---BritishHongKong has been using various means, in order to inform the general public of the work of BritishHongKong, and these are:
• the BHK forum
• Official website
• Contacting the press, primarily, in both the UK and Hong Kong
• Contacting different human rights organisations for partnership or cooperation

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

100%: 3  

3

3

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

 • Външна политика и политика на сигурност
 • Външни отношения
 • Вътрешни работи
 • Култура
 • Митници
 • Общи и институционални въпроси
 • Правосъдие и основните права
 • Регионална политика
 • Трансевропейски мрежи
 • Трудова заетост и социални въпроси
 • Хуманитарна помощ

    Членство

2 954

 • ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

Joint Council for the Welfare of Immigrants,
European Citizen Action Service,
Immigration Law Practitioners' Association,

    Финансови данни

04/2014  -  04/2015

< 9 999 €

5 000 €

2 000 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

2 000 €

0 €

3 000 €

3 000 €

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.