Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Zentraler Immobilien Ausschuss

Tunnistenumero rekisterissä: 34880145791-74
Rekisteröintipäivä: 5.5.2011 15:13:54

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 14.4.2014 10:13:52
Edellinen vuotuinen päivitys: 14.4.2014 10:13:52


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Zentraler Immobilien Ausschuss
Lyhenne: ZIA
Organisaation oikeudellinen muoto: eingetragener Verein
Internet-osoite: http://www.zia-deutschland.de

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Axel von Goldbeck
Tehtävä organisaatiossa: Sprecher der Geschäftsführung

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Stefanie Stündel
Tehtävä organisaatiossa: Referentin

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Wallstraße  16
10179 Berlin
SAKSA
Puhelinnumero: (+49) 3020215850
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: ZIA Vertretung in Brüssel: Rue du Commerce 31, 1000 Brüssel.
Telefon: +32 27921005
Fax: +32 27921010

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Der ZIA Zentraler Immobilien Ausschuss e.V ist die ordnungs- und wirtschaftspolitische Interessenvertretung der deutschen Immobilienwirtschaft. Der Verband fördert und begleitet Maßnahmen, die geeignet sind, das wirtschaftliche, rechtliche, politische und steuerliche Umfeld der Immobilienwirtschaft zu erhalten und zu verbessern. Dazu bündelt er die Interessen der Immobilienwirtschaft und trägt ihre Anliegen mit einer Stimme auf nationaler und europäischer Ebene in Politik und Öffentlichkeit vor.

Der ZIA verfolgt mit seiner Arbeit klare Leitlinien. Zentrales Ziel des Verbandes ist es, die Schlüsselrolle der Immobilienwirtschaft für die europäische Volkswirtschaft überzeugend im Bewusstsein von Politik, Wirtschaft, Medien und Gesellschaft zu verankern und ihr Image aufzuwerten sowie Transparenz und Professionalität dieses zukunftsweisenden Wirtschaftszweiges weiter zu stärken.
Eine Liste aller Mitglieder des ZIA findet sich auf unserer Website: http://www.zia-deutschland.de.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • alueellisia
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Als Stimme der Immobilienwirtschaft nimmt der ZIA Aufgaben der Interessenvertretung wahr:

Beratung der Politik bei gesetzgeberischen Weichenstellungen

Einsatz für bessere Rahmenbedingungen der Immobilienwirtschaft und für die Anpassung an internationale Anforderungen

Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für Gesetzgeber, Unternehmen und Verbände auf Basis nationaler und internationaler Trends

Förderung der Professionalisierung der Immobilienwirtschaft durch systematische Benchmarking- und Best-Practice-Prozesse

Die durch den ZIA bearbeiteten Themen sind auf unserer Webseite zu finden: http://www.zia-deutschland.de.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Aluepolitiikka
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Ilmastotoimet
 • Kauppapolitiikka
 • Kilpailu
 • Koulutus
 • Kuluttaja-asiat
 • Liikenne
 • Maatalous ja maaseudun kehittäminen
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Sisämarkkinat
 • Talousarvio
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Verotus
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
Mitglied im Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) - Registrierungsnummer 1771817758-48.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 50000  € - < 100000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.