Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Political Intelligence

Inschrijvingsnummer in het register 34863197284-43
Inschrijvingsdatum: 29-11-11 16:14:22

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 25-2-14 14:19:13
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 4-11-13 11:57:56


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Political Intelligence
Acroniem: PI
Rechtsvorm: SPRL
Website: http://www.political-intelligence.com

Categorie

Categorie I - Professionele adviesbureaus/advocatenkantoren/zelfstandige adviseurs
Meer specifiek: Professionele adviesbureaus

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mejuffrouw  Isabelle De Vinck
Functie: Managing Partner

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Andrea D'Incecco
Functie: Managing Partner

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Rue Montoyer  39
Postbus: 3
1000 Bruxelles
BELGIË
Telefoon: (+32) 25032328
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: Political Intelligence is an independent European public affairs consultancy, with offices in Brussels, Edinburgh, Lisbon, London, Madrid and Rome. We provide our clients with practical public affairs advice that helps them to achieve their business objectives. Our professional and dedicated consultancy service includes political monitoring & intelligence, stakeholder engagement programmes, political and policy research, strategic advice, event management and public affairs training and trade associations, coalition and groupings management. With our interdisciplinary team we deliver a comprehensive public affairs service throughout the EU.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • subnationaal
 • nationaal
 • Europees
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 10
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Voornaam Achternaam Begindatum Einddatum
Nathan Van de Velde 24-1-14 27-6-14
Andrea D'Incecco 14-3-14 12-3-15
Eszter Bakó 5-3-14 28-2-15
Rodolphe Van Nuffel 29-11-13 27-11-14
Thilo Werle 12-11-13 8-11-14
Aline Brandstatter 19-3-14 17-7-14
Anne-Sofie VAN DE VELDE 31-10-13 29-10-14
Morgane Taylor 26-9-13 24-9-14

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Algemene en bestuurszaken
 • Audiovisuele sector en media
 • Begroting
 • Belastingen
 • Binnenlandse zaken
 • Buitenlandse betrekkingen
 • Buitenlands en veiligheidsbeleid
 • Communicatie
 • Concurrentie
 • Consumentenzaken
 • Cultuur
 • Douane
 • Economische en financiële zaken
 • Energie
 • Handel
 • Humanitaire hulp
 • Informatiemaatschappij
 • Interne markt
 • Jeugd
 • Justitie en grondrechten
 • Klimaatactie
 • Landbouw en plattelandsontwikkeling
 • Milieu
 • Ondernemingen
 • Onderwijs
 • Onderzoek en technologie
 • Ontwikkeling
 • Regionaal beleid
 • Sport
 • Trans-Europese netwerken
 • Veiligheid van de voedselvoorziening
 • Vervoer
 • Visserij en aquacultuur
 • Volksgezondheid
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
Member of the Society of European Affairs Professionals (SEAP)
Member of the European Public Affairs Consultancies Association (EPACA)

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2013 - 12/2013
Omzet van de organisatie voor de behartiging van de belangen van haar cliënten bij de Europese instellingen:
>= 450000  € en < 500000  €

Cliënten waarmee een omzet van minder dan 50000 € wordt gerealiseerd
 • TUI Travel PLC
 • Internet Watch Foundation
 • EAFM


Cliënten waarmee een omzet van minstens 50000 € euro maar minder dan 100000 € euro wordt gerealiseerd
 • LinkedIn


Cliënten waarmee een omzet van minstens 100000 € euro maar minder dan 150000 € euro wordt gerealiseerd
 • EuroISPA
 • Google

Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.

De organisatie heeft verder verklaard zich te houden aan de volgende code:
SEAP and EPACA