Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Soft.Lab

Tunnistenumero rekisterissä: 34795836008-63
Rekisteröintipäivä: 10.6.2011 13:12:37

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 28.5.2013 9:28:59
Edellinen vuotuinen päivitys: 28.5.2013 9:28:59


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Soft.Lab
Lyhenne:
Organisaation oikeudellinen muoto: S.r.l
Internet-osoite: http://www.soft.lab.it

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Yritykset ja ryhmät

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Dario Pica
Tehtävä organisaatiossa: Amministratore Unico

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Francesco Ambrosio
Tehtävä organisaatiossa: Direttore Commerciale

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Borgo  29
82030 Ponte
ITALIA
Puhelinnumero: (+39) 0824 874 392
Faksinumero: (+39) 0824 874 431
Muita yhteystietoja: Our web site is www.soft.lab.it

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: We are a SME in field of software for professionals that work in the field of structural calculation dedicated to the building sector. We design, produce an sell our software.

The name of our golden product is IperSpace Max.

Our software was made in 1981, after a big earthquake in sud of Italy (Terremoto dell'Irpinia 1980).

We collaborate with some Italian University for R&D of new software and new best procedure in building sector.

Our goals are:

develop software that satisfied the user requirements

develop software that satisfied the laws (Italian and International)

improve the quality of our products

find new international market
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 10
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


nessuna

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Kehitysyhteistyö
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tutkimus ja teknologia
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
We are a member of Italian association:

AIST - Associazione Italiana Software Tecnico

Italian association about Technical Software

www.aistonline.it

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.