Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

The Danish Employers’ Association for the Financial Sector (FA)

Id-nummer i registret: 34774732119-86
Registreringsdag: 2009-08-04 15:45:58

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-08-04 13:22:11
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-07-11 10:57:23


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: The Danish Employers’ Association for the Financial Sector (FA)
Förkortning: FA
Associationsform (rättslig ställning): Employers Organisation
Webbplats: http://www.fanet.dk/

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Mariane Dissing
Befattning: Managing director

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Susan V Middelboe
Befattning: EU Chef

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Amaliegade  7
1256 Copenhagen K
DANMARK
Telefon: (+45) 33 91 47 00
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter: FA is the employers’ organisation for commercial and savings banks, insurance companies, mortgage credit institutions and other businesses within the financial sector.

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: FA is the employers’ organisation for commercial and savings banks, insurance companies, mortgage credit institutions and other businesses within the financial sector.
Organisationens intressen är:
 • Nationella

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 3
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Ligestilling - Gender Equality Directive
Ligestilling i Bestyrelse
Arbejdsmiljø - sundhed og sikkerhed
Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer
Ungdomsbeskæftigelsespakke og ungdomsgaranti
Databeskyttelsesdirektivet
Udstationeringsdirektivet
CSR-rapportering
MiFID II
IMD II
CRD 4
PRIPS
UCITS VI
Solvens II
EBA - reguleringsmæssige tekniske standarder

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Utbildning

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Social Affairs Committee - EBF/BCESA
Social Affairs Committee - Insurance Europe/SAC

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.