Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

The Danish Employers’ Association for the Financial Sector (FA)

Identifikacijska številka v Registru: 34774732119-86
Datum registracije: 4.8.09 15:45:58

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 4.8.14 13:22:11
Datum zadnje letne spremembe: 11.7.14 10:57:23


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: The Danish Employers’ Association for the Financial Sector (FA)
Kratica: FA
Pravni status: Employers Organisation
Spletna stran: http://www.fanet.dk/

Oddelki

Oddelek: II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja
natančneje: Panožna, gospodarska in poklicna združenja

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Mariane Dissing
Položaj: Managing director

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Susan V Middelboe
Položaj: EU Chef

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Amaliegade  7
1256 Copenhagen K
DANSKA
Telefon: (+45) 33 91 47 00
Telefaks: (+) 
Drugi podatki: FA is the employers’ organisation for commercial and savings banks, insurance companies, mortgage credit institutions and other businesses within the financial sector.

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: FA is the employers’ organisation for commercial and savings banks, insurance companies, mortgage credit institutions and other businesses within the financial sector.
Interesi organizacije so na ravni:
 • nacionalni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 3
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


Ligestilling - Gender Equality Directive
Ligestilling i Bestyrelse
Arbejdsmiljø - sundhed og sikkerhed
Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer
Ungdomsbeskæftigelsespakke og ungdomsgaranti
Databeskyttelsesdirektivet
Udstationeringsdirektivet
CSR-rapportering
MiFID II
IMD II
CRD 4
PRIPS
UCITS VI
Solvens II
EBA - reguleringsmæssige tekniske standarder

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Informacijska družba
 • Izobraževanje
 • Notranje zadeve
 • Notranji trg
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Splošne in institucionalne zadeve
 • Zaposlovanje in socialne zadeve

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
Social Affairs Committee - EBF/BCESA
Social Affairs Committee - Insurance Europe/SAC

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2013 - 12/2013
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: < 50000  €
Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.