Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

The Danish Employers’ Association for the Financial Sector (FA)

Identifikacijska številka v Registru: 34774732119-86
Datum registracije: 04/08/2009 15:45:58

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 16/01/2015 11:36:24
Datum zadnje letne spremembe: 11/07/2014 10:57:23

Ta zapis je v obliki prejšnjega registra. Ko bo subjekt naslednjič posodabljal podatke, bo oblika spremenjena.
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 27/04/2015

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

The Danish Employers’ Association for the Financial Sector (FA)

FA

Employers Organisation

    Oddelek registracije

II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja

Panožna, gospodarska in poklicna združenja

    Kontaktni podatki

Amaliegade, 7
1256 Copenhagen K
DANSKA

(+45) 33 91 47 00

(+) 

FA is the employers’ organisation for commercial and savings banks, insurance companies, mortgage credit institutions and other businesses within the financial sector.

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Mariane Dissing

Managing director

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Susan V Middelboe

EU Chef

    Cilji in naloge

FA varetager finanssektorens interesser på det arbejdsmarkedspolitiske og uddannelsespolitiske område.
FA fører sager i Arbejdsretten, ved domstole og faglige voldgifter samt rådgiver sine medlemmer om ansættelsesretlige anliggende. FA udarbejder også statistikker og nøgletal om finanssektorens arbejdsmarked.

FA søger politisk indflydelse i Danmark og EU. FA arbejdsmarkedspolitiske arbejde sker gennem
* Interessevaretagelse i råd og udvalg.
* Kontakt til politikere og andre beslutningstager.
* Politikoplæg, høringsvar og debatindlæg.
* Trepartsforhandlinger.

FA's arbejdsmarkedspolitiske mål
Formålet er at sikre medlemsvirksomhederne de bedste mulige arbejdsmarkedspolitiske rammevilkår og herunder et udbud af højtkvalificeret arbejdskraft, som matcher deres behov.
FA's konkrete arbejdsmarkedspolitiske mål er:

* Tæt kobling mellem arbejdsmarkedspolitik og uddannelsespolitik.
* Høj mobilitet og omstillingsevne hos arbejdstyrken gennem kompetenceudvikling.

nacionalni

    Dejavnosti

Ligestilling - Gender Equality Directive
Ligestilling i Bestyrelse
Arbejdsmiljø - sundhed og sikkerhed
Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer
Ungdomsbeskæftigelsespakke og ungdomsgaranti
Databeskyttelsesdirektivet
Udstationeringsdirektivet
CSR-rapportering
MiFID II
IMD II
CRD 4
PRIPS
UCITS VI
Solvens II
EBA - reguleringsmæssige tekniske standarder

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

3

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

    Interesna področja

  • Informacijska družba
  • Izobraževanje
  • Notranje zadeve
  • Notranji trg
  • Pravosodje in temeljnih pravic
  • Splošne in institucionalne zadeve
  • Zaposlovanje in socialne zadeve

    Članstvo in povezanost z mrežami

Social Affairs Committee - EBF/BCESA
Social Affairs Committee - Insurance Europe/SAC

    Finančni podatki

01/2013  -  12/2013

< 50.000  €

0 €

0 €

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.