Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

The Danish Employers’ Association for the Financial Sector (FA)

Identifikacijska številka v Registru: 34774732119-86
Datum registracije: 04/08/2009 15:45:58

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 04/05/2015 14:04:05
Datum zadnje letne spremembe: 04/05/2015 14:04:05
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 04/05/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

The Danish Employers’ Association for the Financial Sector (FA)

FA

Employers' Organisation

    Oddelek registracije

II - Notranji lobisti in trgovinska/poslovna/poklicna združenja

Trgovinska in poslovna združenja

    Kontaktni podatki

Amaliegade, 7
1256 Copenhagen K
DANSKA

(+45) 33 91 47 00

Avenue des Arts 56
Poštni predal: Postboks: 1000
 Bruxelles
BELGIJA

(+32) 4529721613

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Mariane Dissing

Managing director

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Susan V Middelboe

Head of EU

    Cilji in naloge

FA varetager finanssektorens interesser på det arbejdsmarkedspolitiske og uddannelsespolitiske område.
FA fører sager i Arbejdsretten, ved domstole og faglige voldgifter samt rådgiver sine medlemmer om ansættelsesretlige anliggende. FA udarbejder også statistikker og nøgletal om finanssektorens arbejdsmarked.

FA søger politisk indflydelse i Danmark og EU. FA arbejdsmarkedspolitiske arbejde sker gennem
* Interessevaretagelse i råd og udvalg.
* Kontakt til politikere og andre beslutningstager.
* Politikoplæg, høringsvar og debatindlæg.
* Trepartsforhandlinger.

FA's arbejdsmarkedspolitiske mål
Formålet er at sikre medlemsvirksomhederne de bedste mulige arbejdsmarkedspolitiske rammevilkår og herunder et udbud af højtkvalificeret arbejdskraft, som matcher deres behov.
FA's konkrete arbejdsmarkedspolitiske mål er:

* Tæt kobling mellem arbejdsmarkedspolitik og uddannelsespolitik.
* Høj mobilitet og omstillingsevne hos arbejdstyrken gennem kompetenceudvikling.

nacionalni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

Ligestilling - Gender Equality Directive
Ligestilling i Bestyrelse
Arbejdsmiljø - sundhed og sikkerhed
Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer
Ungdomsbeskæftigelsespakke og ungdomsgaranti
Databeskyttelsesdirektivet
Udstationeringsdirektivet
CSR-rapportering
MiFID II
IMD II
CRD 4
PRIPS
UCITS VI
Solvens II
EBA - reguleringsmæssige tekniske standarder


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

100%: 1   25%: 2

3

1,5

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

    Interesna področja

  • Informacijska družba
  • Izobraževanje
  • Notranje zadeve
  • Notranji trg
  • Pravosodje in temeljnih pravic
  • Splošne in institucionalne zadeve
  • Zaposlovanje in socialne zadeve

    Članstvo in povezanost z mrežami

Social Affairs Committee - EBF/BCESA
Social Affairs Committee - Insurance Europe/SAC

    Finančni podatki

01/2014  -  12/2014

>= 10.000 € in < 24.999 €

V zadnjem zaključenem finančnem letu ni prejetih finančnih sredstev od institucij EU.

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.