Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

The Danish Employers’ Association for the Financial Sector (FA)

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 34774732119-86
Data Reġistrazzjoni: 04/08/2009 15:45:58

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 04/08/2014 13:22:11
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 11/07/2014 10:57:23


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: The Danish Employers’ Association for the Financial Sector (FA)
Akronimu: FA
Statut legali: Employers Organisation
Websajt: http://www.fanet.dk/

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Mariane Dissing
Kariga: Managing director

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Susan V Middelboe
Kariga: EU Chef

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 7 Amaliegade 
Copenhagen K 1256
ID-DANIMARKA
Numru tat-telefon: (+45) 33 91 47 00
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: FA is the employers’ organisation for commercial and savings banks, insurance companies, mortgage credit institutions and other businesses within the financial sector.

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: FA is the employers’ organisation for commercial and savings banks, insurance companies, mortgage credit institutions and other businesses within the financial sector.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Nazzjonali

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 3
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Ligestilling - Gender Equality Directive
Ligestilling i Bestyrelse
Arbejdsmiljø - sundhed og sikkerhed
Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer
Ungdomsbeskæftigelsespakke og ungdomsgaranti
Databeskyttelsesdirektivet
Udstationeringsdirektivet
CSR-rapportering
MiFID II
IMD II
CRD 4
PRIPS
UCITS VI
Solvens II
EBA - reguleringsmæssige tekniske standarder

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Affarijiet Interni
 • Edukazzjoni
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Suq Intern

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Social Affairs Committee - EBF/BCESA
Social Affairs Committee - Insurance Europe/SAC

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.