Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

The Danish Employers’ Association for the Financial Sector (FA)

Identitātes numurs Reģistrā: 34774732119-86
Reģistrācijas datums: 04/08/2009 15:45:58

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 16/01/2015 11:36:24
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 11/07/2014 10:57:23

Šis ieraksts atbilst iepriekšējam reģistra formātam. Tas tiks mainīts uz jauno formātu, kad šī reģistrētā persona nākamreiz atjauninās datus.
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 27/04/2015

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

The Danish Employers’ Association for the Financial Sector (FA)

FA

Employers Organisation

    Reģistra nodaļa

II – Savi lobisti, komercapvienības un profesionālās apvienības

Tirdzniecības, uzņēmējdarbības un profesionālās apvienības

    Kontaktinformācija

Amaliegade, 7
Copenhagen K 1256
DĀNIJA

(+45) 33 91 47 00

(+) 

FA is the employers’ organisation for commercial and savings banks, insurance companies, mortgage credit institutions and other businesses within the financial sector.

    Juridiski atbildīgā persona

Godātais  Mariane Dissing

Managing director

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Susan V Middelboe

EU Chef

    Mērķi un uzdevumi

FA varetager finanssektorens interesser på det arbejdsmarkedspolitiske og uddannelsespolitiske område.
FA fører sager i Arbejdsretten, ved domstole og faglige voldgifter samt rådgiver sine medlemmer om ansættelsesretlige anliggende. FA udarbejder også statistikker og nøgletal om finanssektorens arbejdsmarked.

FA søger politisk indflydelse i Danmark og EU. FA arbejdsmarkedspolitiske arbejde sker gennem
* Interessevaretagelse i råd og udvalg.
* Kontakt til politikere og andre beslutningstager.
* Politikoplæg, høringsvar og debatindlæg.
* Trepartsforhandlinger.

FA's arbejdsmarkedspolitiske mål
Formålet er at sikre medlemsvirksomhederne de bedste mulige arbejdsmarkedspolitiske rammevilkår og herunder et udbud af højtkvalificeret arbejdskraft, som matcher deres behov.
FA's konkrete arbejdsmarkedspolitiske mål er:

* Tæt kobling mellem arbejdsmarkedspolitik og uddannelsespolitik.
* Høj mobilitet og omstillingsevne hos arbejdstyrken gennem kompetenceudvikling.

valsts līmeņa

    Darbības

Ligestilling - Gender Equality Directive
Ligestilling i Bestyrelse
Arbejdsmiljø - sundhed og sikkerhed
Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer
Ungdomsbeskæftigelsespakke og ungdomsgaranti
Databeskyttelsesdirektivet
Udstationeringsdirektivet
CSR-rapportering
MiFID II
IMD II
CRD 4
PRIPS
UCITS VI
Solvens II
EBA - reguleringsmæssige tekniske standarder

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

3

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

    Interešu jomas

  • Iekšējais tirgus
  • Iekšlietu
  • Informācijas sabiedrība
  • Izglītība
  • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
  • Tieslietu un pamattiesības
  • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

    Dalība organizācijās

Social Affairs Committee - EBF/BCESA
Social Affairs Committee - Insurance Europe/SAC

    Finansiālie dati

01/2013  -  12/2013

< 50 000  €

0 €

0 €

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.