Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

The Danish Employers’ Association for the Financial Sector (FA)

Identitātes numurs Reģistrā: 34774732119-86
Reģistrācijas datums: 04/08/2009 15:45:58

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 04/05/2015 14:04:05
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 04/05/2015 14:04:05
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 04/05/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

The Danish Employers’ Association for the Financial Sector (FA)

FA

Employers' Organisation

    Reģistra nodaļa

II - Iekšējie lobisti un arodu/uzņēmēju/profesionālās asociācijas

Arodu un uzņēmēju asociācijas

    Kontaktinformācija

Amaliegade, 7
Copenhagen K 1256
DĀNIJA

(+45) 33 91 47 00

Avenue des Arts 56
Pastkastīte: Postboks: 1000
Bruxelles 
BEĻĢIJA

(+32) 4529721613

    Juridiski atbildīgā persona

Godātais  Mariane Dissing

Managing director

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Susan V Middelboe

Head of EU

    Mērķi un uzdevumi

FA varetager finanssektorens interesser på det arbejdsmarkedspolitiske og uddannelsespolitiske område.
FA fører sager i Arbejdsretten, ved domstole og faglige voldgifter samt rådgiver sine medlemmer om ansættelsesretlige anliggende. FA udarbejder også statistikker og nøgletal om finanssektorens arbejdsmarked.

FA søger politisk indflydelse i Danmark og EU. FA arbejdsmarkedspolitiske arbejde sker gennem
* Interessevaretagelse i råd og udvalg.
* Kontakt til politikere og andre beslutningstager.
* Politikoplæg, høringsvar og debatindlæg.
* Trepartsforhandlinger.

FA's arbejdsmarkedspolitiske mål
Formålet er at sikre medlemsvirksomhederne de bedste mulige arbejdsmarkedspolitiske rammevilkår og herunder et udbud af højtkvalificeret arbejdskraft, som matcher deres behov.
FA's konkrete arbejdsmarkedspolitiske mål er:

* Tæt kobling mellem arbejdsmarkedspolitik og uddannelsespolitik.
* Høj mobilitet og omstillingsevne hos arbejdstyrken gennem kompetenceudvikling.

valsts līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

Ligestilling - Gender Equality Directive
Ligestilling i Bestyrelse
Arbejdsmiljø - sundhed og sikkerhed
Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer
Ungdomsbeskæftigelsespakke og ungdomsgaranti
Databeskyttelsesdirektivet
Udstationeringsdirektivet
CSR-rapportering
MiFID II
IMD II
CRD 4
PRIPS
UCITS VI
Solvens II
EBA - reguleringsmæssige tekniske standarder


 

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

100%: 1   25%: 2

3

1,5

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

    Interešu jomas

  • Iekšējais tirgus
  • Iekšlietu
  • Informācijas sabiedrība
  • Izglītība
  • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
  • Tieslietu un pamattiesības
  • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

    Dalība organizācijās

Social Affairs Committee - EBF/BCESA
Social Affairs Committee - Insurance Europe/SAC

    Finansiālie dati

01/2014  -  12/2014

>= 10 000 € un < 24 999 €

Pēdējā noslēgtajā finanšu gadā finansējums no ES iestādēm nav saņemts.

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.