Sti

Flere værktøjer    Registreredes profil

The Danish Employers’ Association for the Financial Sector (FA)

Identifikationsnummer i registret: 34774732119-86
Registreringsdato: 04/08/2009 15:45:58

Oplysningerne om denne enhed blev senest ændret den: 04/05/2015 14:04:05
Seneste årlige opdatering: 04/05/2015 14:04:05
Næste ajourføring skal senest ske den: 04/05/2016

    Registrerede: Organisation eller selvstændig

The Danish Employers’ Association for the Financial Sector (FA)

FA

Employers' Organisation

    Kategori

II - Internt ansatte lobbyister og fag-, virksomheds- og brancheforeninger

Handels- og brancheforeninger

    Kontaktoplysninger

Amaliegade, 7
1256 Copenhagen K
DANMARK

(+45) 33 91 47 00

Avenue des Arts 56
Postboks: Postboks: 1000
 Bruxelles
BELGIEN

(+32) 4529721613

    Juridisk ansvarlig

Mariane Dissing

Managing director

    Person med ansvar for forbindelser med EU

Susan V Middelboe

Head of EU

    Mål og opgaver

FA varetager finanssektorens interesser på det arbejdsmarkedspolitiske og uddannelsespolitiske område.
FA fører sager i Arbejdsretten, ved domstole og faglige voldgifter samt rådgiver sine medlemmer om ansættelsesretlige anliggende. FA udarbejder også statistikker og nøgletal om finanssektorens arbejdsmarked.

FA søger politisk indflydelse i Danmark og EU. FA arbejdsmarkedspolitiske arbejde sker gennem
* Interessevaretagelse i råd og udvalg.
* Kontakt til politikere og andre beslutningstager.
* Politikoplæg, høringsvar og debatindlæg.
* Trepartsforhandlinger.

FA's arbejdsmarkedspolitiske mål
Formålet er at sikre medlemsvirksomhederne de bedste mulige arbejdsmarkedspolitiske rammevilkår og herunder et udbud af højtkvalificeret arbejdskraft, som matcher deres behov.
FA's konkrete arbejdsmarkedspolitiske mål er:

* Tæt kobling mellem arbejdsmarkedspolitik og uddannelsespolitik.
* Høj mobilitet og omstillingsevne hos arbejdstyrken gennem kompetenceudvikling.

nationalt plan

    Aktiviteter, der er omfattet af registret

Ligestilling - Gender Equality Directive
Ligestilling i Bestyrelse
Arbejdsmiljø - sundhed og sikkerhed
Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer
Ungdomsbeskæftigelsespakke og ungdomsgaranti
Databeskyttelsesdirektivet
Udstationeringsdirektivet
CSR-rapportering
MiFID II
IMD II
CRD 4
PRIPS
UCITS VI
Solvens II
EBA - reguleringsmæssige tekniske standarder


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

    Antal personer, der deltager i de aktiviteter, der er beskrevet i feltet ovenfor

100%: 1   25%: 2

3

1,5

    Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

    Interesseområder

  • Beskæftigelse og sociale anliggender
  • Det indre marked
  • Generelle og institutionelle spørgsmål
  • Indre Anliggender
  • Informationssamfundet
  • Retlige Anliggender og grundlæggende rettigheder
  • Uddannelse

    Medlemskab og tilhørsforhold

Social Affairs Committee - EBF/BCESA
Social Affairs Committee - Insurance Europe/SAC

    Finansielle oplysninger

01/2014  -  12/2014

>= 10.000 € og < 24.999 €

Ingen støtte fra EU-institutionerne i det seneste afsluttede regnskabsår.

    Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.