Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

The Danish Employers’ Association for the Financial Sector (FA)

Identifikationsnummer i registret: 34774732119-86
Registreringsdato: 04-08-09 15:45:58

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 04-08-14 13:22:11
Seneste årlige opdatering 11-07-14 10:57:23


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: The Danish Employers’ Association for the Financial Sector (FA)
Forkortelse: FA
Retlig form: Employers Organisation
Websted: http://www.fanet.dk/

Kategorier

Kategori II – Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger
og mere præcist: Brancheforeninger

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Mariane Dissing
Stilling: Managing director

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Susan V Middelboe
Stilling: EU Chef

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: Amaliegade  7
1256 Copenhagen K
DANMARK
Telefonnr.: (+45) 33 91 47 00
Faxnummer: (+) 
Andre kontaktoplysninger: FA is the employers’ organisation for commercial and savings banks, insurance companies, mortgage credit institutions and other businesses within the financial sector.

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: FA is the employers’ organisation for commercial and savings banks, insurance companies, mortgage credit institutions and other businesses within the financial sector.
Organisationen har interesser på:
 • nationalt plan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 3
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


Ligestilling - Gender Equality Directive
Ligestilling i Bestyrelse
Arbejdsmiljø - sundhed og sikkerhed
Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer
Ungdomsbeskæftigelsespakke og ungdomsgaranti
Databeskyttelsesdirektivet
Udstationeringsdirektivet
CSR-rapportering
MiFID II
IMD II
CRD 4
PRIPS
UCITS VI
Solvens II
EBA - reguleringsmæssige tekniske standarder

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Beskæftigelse og sociale anliggender
 • Det indre marked
 • Generelle og institutionelle spørgsmål
 • Indre Anliggender
 • Informationssamfundet
 • Retlige Anliggender og grundlæggende rettigheder
 • Uddannelse

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
Social Affairs Committee - EBF/BCESA
Social Affairs Committee - Insurance Europe/SAC

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2013 - 12/2013
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: < 50000  €
Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.