Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

The Danish Employers’ Association for the Financial Sector (FA)

Identifikační číslo v rejstříku: 34774732119-86
Datum registrace: 04/08/2009 15:45:58

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 11/04/2016 15:05:02
Datum poslední roční aktualizace je: 11/04/2016 15:05:02
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 11/04/2017

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

The Danish Employers’ Association for the Financial Sector (FA)

FA

Employers' Organisation

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Amaliegade, 7
1256 Copenhagen K
DÁNSKO

(+45)33 91 47 00

Avenue des Arts 56
Poštovní přihrádka: Postboks: 1000
 Brussels
BELGIE

(+32)4529721613

    Osoba s právní odpovědností

pan  Mariane Dissing

Managing Director

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Susan V Middelboe

Head of EU

    Cíle a úkoly

FA varetager finanssektorens interesser på det arbejdsmarkedspolitiske og uddannelsespolitiske område.
FA fører sager i Arbejdsretten, ved domstole og faglige voldgifter samt rådgiver sine medlemmer om ansættelsesretlige anliggende. FA udarbejder også statistikker og nøgletal om finanssektorens arbejdsmarked.

FA søger politisk indflydelse i Danmark og EU. FA arbejdsmarkedspolitiske arbejde sker gennem
* Interessevaretagelse i råd og udvalg.
* Kontakt til politikere og andre beslutningstager.
* Politikoplæg, høringsvar og debatindlæg.
* Trepartsforhandlinger.

FA's arbejdsmarkedspolitiske mål
Formålet er at sikre medlemsvirksomhederne de bedste mulige arbejdsmarkedspolitiske rammevilkår og herunder et udbud af højtkvalificeret arbejdskraft, som matcher deres behov.
FA's konkrete arbejdsmarkedspolitiske mål er:

* Tæt kobling mellem arbejdsmarkedspolitik og uddannelsespolitik.
* Høj mobilitet og omstillingsevne hos arbejdstyrken gennem kompetenceudvikling.

celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Ligestilling - Gender Equality Directive
Ligestilling i Bestyrelse
Arbejdsmiljø - sundhed og sikkerhed
Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer
Ungdomsbeskæftigelsespakke og ungdomsgaranti
Databeskyttelsesdirektivet
Udstationeringsdirektivet
CSR-rapportering
MiFID II
CRD 4
PRIPS
UCITS VI
Solvens II
EBA - reguleringsmæssige tekniske standarder


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 1   25%: 2

3

1,5

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
  • Informační společnost
  • Obecné a institucionální záležitosti
  • Spravedlnost a základní práva
  • Vnitřní trh
  • Vnitřní věci
  • Vzdělávání
  • Zaměstnanost a sociální věci

    Členství a příslušnost

Social Affairs Committee - EBF/BCESA
Social Affairs Platform - Insurance Europe/SAP

    Finanční údaje

01/2015  -  12/2015

>= 10 000 € a < 24 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.