Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

The Danish Employers’ Association for the Financial Sector (FA)

Identifikační číslo v rejstříku: 34774732119-86
Datum registrace: 4.8.09 15:45:58

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 4.8.14 13:22:11
Datum poslední roční aktualizace je 11.7.14 10:57:23


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: The Danish Employers’ Association for the Financial Sector (FA)
Zkratka: FA
Právní forma Employers Organisation
Internetové stránky: http://www.fanet.dk/

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Mariane Dissing
Funkce: Managing director

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: Susan V Middelboe
Funkce: EU Chef

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Amaliegade  7
1256 Copenhagen K
DÁNSKO
Telefon: (+45) 33 91 47 00
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje: FA is the employers’ organisation for commercial and savings banks, insurance companies, mortgage credit institutions and other businesses within the financial sector.

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: FA is the employers’ organisation for commercial and savings banks, insurance companies, mortgage credit institutions and other businesses within the financial sector.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celostátní

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 3
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Ligestilling - Gender Equality Directive
Ligestilling i Bestyrelse
Arbejdsmiljø - sundhed og sikkerhed
Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer
Ungdomsbeskæftigelsespakke og ungdomsgaranti
Databeskyttelsesdirektivet
Udstationeringsdirektivet
CSR-rapportering
MiFID II
IMD II
CRD 4
PRIPS
UCITS VI
Solvens II
EBA - reguleringsmæssige tekniske standarder

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Informační společnost
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Spravedlnost a základní práva
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Vzdělávání
 • Zaměstnanost a sociální věci

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Social Affairs Committee - EBF/BCESA
Social Affairs Committee - Insurance Europe/SAC

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.