Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Ecole nationale d'administration

Identifikacijska številka v Registru: 34699539126-16
Datum registracije: 10.7.12 9:50:48

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 18.6.14 12:13:31
Datum zadnje letne spremembe: 18.6.14 12:13:31


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Ecole nationale d'administration
Kratica: ENA
Pravni status: Etablissement public
Spletna stran: http://www.ena.fr/

Oddelki

Oddelek: VI. – Organizacije, ki zastopajo lokalne, regionalne in občinske organe, druge javne in javno-zasebne subjekte itd.
natančneje: Drugi javni in javno-zasebni subjekti itd.

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Thierry BONNIER
Položaj: secrétaire général, directeur par intérim

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime François-Gilles LE THEULE
Položaj: directeur des affaires européennes

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: sainte marguerite  1
Poštni predal: 67080
67080 strasbourg
FRANCIJA
Telefon: (+32) 0388214444
Telefaks: (+) 
Drugi podatki: Bureau de l'ENA à Bruxelles
Représentation de la France auprès de l'UE
place de louvain, 14
1000 Bruxelles

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: Les activités de la direction des affaires européennes de l'Ecole nationale d'administration visent à développer la connaissance des questions européennes auprès des agents publics des différents Etats de l'Union européenne.

A ce titre, je suis amené à assister à chaque session du Parlement européen dans le but :

- de suivre les débats d'actualité afin d'en tenir compte dans les formations que nous organisons,
- de dialoguer avec les membres du Parlement européen afin d'anticiper les développements futurs des politiques de l'UE.

La DAE forme chaque année 10 000 acteurs aux questions européennes.
Interesi organizacije so na ravni:
 • regionalni ali lokalni
 • nacionalni
 • evropski
 • svetovni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 30
Dodatne informacije: Il s'agit des 30 agents de la direction des affaires européennes, incluant la personne chargée des relations de l' ENA avec les institutions européennes

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ime Priimek Začetni datum Končni datum
Didier MEYNIER 13.9.13 10.9.14
François-gilles LE THEULE 22.8.13 20.8.14

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


l'ENA anime un réseau d'expert et de professionnels sur les questions de fonction publique eurpéenne, gouvernance européenne, politiques européennes (le réseau est réuni dans le cadre des Rendez-vous européens de Strasbourg). L'ENA accompagne les cadres supérieurs et dirigeants européens dans leur apprentissage des questions européennes

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Izobraževanje
 • Kmetijstvo in razvoj podeželja
 • Okolje
 • Regionalna politika
 • Splošne in institucionalne zadeve

Sestava

Število včlanjenih „fizičnih oseb“ skupaj: 200
Število včlanjenih organizacij:
Včlanjene organizacije (Število članov) :
Organizacija ima člane oziroma je zastopana v naslednjih državah:
 • BELGIJA
 • FRANCIJA

Dodatne informacije:

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
Pole européen d'administration publique, Dispa, réseau des rendez-vous européenns de Strasbourg, ecole du Resp

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2011 - 12/2011
Skupni proračun: 42.000.000
pri čemer so javna finančna sredstva: 42.000.000
- iz evropskega vira:
- Javno naročilo:
- Subvencije:
- iz nacionalnega vira: 42.000.000
- iz regionalnega/lokalnega vira:
pri čemer so drugi viri:
- donacije:
- prispevki članov:
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah:
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.