Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Ecole nationale d'administration

Inschrijvingsnummer in het register 34699539126-16
Inschrijvingsdatum: 10-7-12 9:50:48

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 18-6-14 12:13:31
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 18-6-14 12:13:31


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Ecole nationale d'administration
Acroniem: ENA
Rechtsvorm: Etablissement public
Website: http://www.ena.fr/

Categorie

Categorie VI - Vertegenwoordigende organisaties van plaatselijke, gewestelijke en gemeentelijke autoriteiten, andere openbare of gemengde entiteiten, enz
Meer specifiek: Andere openbare of gemengde entiteiten, enz.

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Thierry BONNIER
Functie: secrétaire général, directeur par intérim

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  François-Gilles LE THEULE
Functie: directeur des affaires européennes

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor sainte marguerite  1
Postbus: 67080
67080 strasbourg
FRANKRIJK
Telefoon: (+32) 0388214444
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens: Bureau de l'ENA à Bruxelles
Représentation de la France auprès de l'UE
place de louvain, 14
1000 Bruxelles

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: Les activités de la direction des affaires européennes de l'Ecole nationale d'administration visent à développer la connaissance des questions européennes auprès des agents publics des différents Etats de l'Union européenne.

A ce titre, je suis amené à assister à chaque session du Parlement européen dans le but :

- de suivre les débats d'actualité afin d'en tenir compte dans les formations que nous organisons,
- de dialoguer avec les membres du Parlement européen afin d'anticiper les développements futurs des politiques de l'UE.

La DAE forme chaque année 10 000 acteurs aux questions européennes.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • subnationaal
 • nationaal
 • Europees
 • wereldwijd

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 30
Aanvullende informatie: Il s'agit des 30 agents de la direction des affaires européennes, incluant la personne chargée des relations de l' ENA avec les institutions européennes

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Voornaam Achternaam Begindatum Einddatum
Didier MEYNIER 13-9-13 10-9-14
François-gilles LE THEULE 22-8-13 20-8-14
Véronique CHARLETY 26-7-14 24-7-15

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


l'ENA anime un réseau d'expert et de professionnels sur les questions de fonction publique eurpéenne, gouvernance européenne, politiques européennes (le réseau est réuni dans le cadre des Rendez-vous européens de Strasbourg). L'ENA accompagne les cadres supérieurs et dirigeants européens dans leur apprentissage des questions européennes

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Algemene en bestuurszaken
 • Landbouw en plattelandsontwikkeling
 • Milieu
 • Onderwijs
 • Regionaal beleid

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 200
Aantal aangesloten organisaties:
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • BELGIË
 • FRANKRIJK

Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
Pole européen d'administration publique, Dispa, réseau des rendez-vous européenns de Strasbourg, ecole du Resp

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2011 - 12/2011
Totaalbudget: 42.000.000
waarvan gefinancierd door de overheid: 42.000.000
- EU:
- Aanbestedingen:
- Subsidies:
- nationale overheid: 42.000.000
- subnationale overheden:
waarvan uit andere bronnen:
- giften:
- contributies van de leden:
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen:
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.