Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Ecole nationale d'administration

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 34699539126-16
Data Reġistrazzjoni: 10/07/2012 09:50:48

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 18/06/2014 12:13:31
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 18/06/2014 12:13:31


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Ecole nationale d'administration
Akronimu: ENA
Statut legali: Etablissement public
Websajt: http://www.ena.fr/

Taqsimiet

Taqsima: VI - Organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw awtoritajiet lokali, reġjonali u muniċipali, entitajiet oħra pubbliċi jew imħallta, eċċ.
u f'aktar dettall: Entitajiet oħra pubbliċi jew imħallta, eċċ.

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Thierry BONNIER
Kariga: secrétaire général, directeur par intérim

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  François-Gilles LE THEULE
Kariga: directeur des affaires européennes

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 1 sainte marguerite 
Kaxxa Postali: 67080
strasbourg 67080
FRANZA
Numru tat-telefon: (+32) 0388214444
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: Bureau de l'ENA à Bruxelles
Représentation de la France auprès de l'UE
place de louvain, 14
1000 Bruxelles

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Les activités de la direction des affaires européennes de l'Ecole nationale d'administration visent à développer la connaissance des questions européennes auprès des agents publics des différents Etats de l'Union européenne.

A ce titre, je suis amené à assister à chaque session du Parlement européen dans le but :

- de suivre les débats d'actualité afin d'en tenir compte dans les formations que nous organisons,
- de dialoguer avec les membres du Parlement européen afin d'anticiper les développements futurs des politiques de l'UE.

La DAE forme chaque année 10 000 acteurs aux questions européennes.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • sotto-nazzjonali
 • Nazzjonali
 • Ewropew
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 30
Informazzjoni Kumplimentari: Il s'agit des 30 agents de la direction des affaires européennes, incluant la personne chargée des relations de l' ENA avec les institutions européennes

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Didier MEYNIER 09/09/2014 05/09/2015
Véronique CHARLETY 26/07/2014 24/07/2015
NADINE NICKLAUS 12/09/2014 10/09/2015
BENJAMIN DEMIERE 12/09/2014 10/09/2015
Natacha FICARELLI 02/09/2014 27/08/2015

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


l'ENA anime un réseau d'expert et de professionnels sur les questions de fonction publique eurpéenne, gouvernance européenne, politiques européennes (le réseau est réuni dans le cadre des Rendez-vous européens de Strasbourg). L'ENA accompagne les cadres supérieurs et dirigeants européens dans leur apprentissage des questions européennes

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Agrikoltura u Żvilupp Rurali
 • Ambjent
 • Edukazzjoni
 • Politika reġjonali

Struttura

Numru totali ta’ "persuni fiżiċi" membri: 200
Numru ta’ organizzazzjonijiet membri:
Organizzazzjonijiet membri (Għadd ta’ membri) :
L-entità għandha membri jew hi rrappreżentata fil-pajjiżi segwenti:
 • FRANZA
 • IL-BELĠJU

Informazzjoni Kumplimentari:

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Pole européen d'administration publique, Dispa, réseau des rendez-vous européenns de Strasbourg, ecole du Resp

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2011 - 12/2011
Baġit globali: 42,000,000
li l-finanzjament pubbliku tiegħu hu : 42,000,000
- minn sors Ewropew:
- Akkwisti:
- Għotjiet:
- minn sors nazzjonali: 42,000,000
- minn sors infranazzjonali:
minn sorsi oħrajn:
- donazzjonijiet:
- miżati tal-membri:
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena:
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.