Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

Ecole nationale d'administration

Identifikationsnummer i registret: 34699539126-16
Registreringsdato: 10-07-12 09:50:48

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 18-06-14 12:13:31
Seneste årlige opdatering 18-06-14 12:13:31


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: Ecole nationale d'administration
Forkortelse: ENA
Retlig form: Etablissement public
Websted: http://www.ena.fr/

Kategorier

Kategori VI – Organisationer, som repræsenterer lokale, regionale og kommunale myndigheder, andre offentlige eller blandede organer osv.
og mere præcist: Andre offentlige eller blandede organer osv.

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Thierry BONNIER
Stilling: secrétaire général, directeur par intérim

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: François-Gilles LE THEULE
Stilling: directeur des affaires européennes

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: sainte marguerite  1
Postboks: 67080
67080 strasbourg
FRANKRIG
Telefonnr.: (+32) 0388214444
Faxnummer: (+) 
Andre kontaktoplysninger: Bureau de l'ENA à Bruxelles
Représentation de la France auprès de l'UE
place de louvain, 14
1000 Bruxelles

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: Les activités de la direction des affaires européennes de l'Ecole nationale d'administration visent à développer la connaissance des questions européennes auprès des agents publics des différents Etats de l'Union européenne.

A ce titre, je suis amené à assister à chaque session du Parlement européen dans le but :

- de suivre les débats d'actualité afin d'en tenir compte dans les formations que nous organisons,
- de dialoguer avec les membres du Parlement européen afin d'anticiper les développements futurs des politiques de l'UE.

La DAE forme chaque année 10 000 acteurs aux questions européennes.
Organisationen har interesser på:
 • lokalt/regionalt plan
 • nationalt plan
 • europæisk plan
 • verdensplan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 30
Supplerende oplysninger: Il s'agit des 30 agents de la direction des affaires européennes, incluant la personne chargée des relations de l' ENA avec les institutions européennes

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Fornavn Efternavn Startdato Slutdato
Didier MEYNIER 09-09-14 05-09-15
Véronique CHARLETY 26-07-14 24-07-15
NADINE NICKLAUS 12-09-14 10-09-15
BENJAMIN DEMIERE 12-09-14 10-09-15
Natacha FICARELLI 02-09-14 27-08-15

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


l'ENA anime un réseau d'expert et de professionnels sur les questions de fonction publique eurpéenne, gouvernance européenne, politiques européennes (le réseau est réuni dans le cadre des Rendez-vous européens de Strasbourg). L'ENA accompagne les cadres supérieurs et dirigeants européens dans leur apprentissage des questions européennes

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Generelle og institutionelle spørgsmål
 • Landbrug og udvikling af landdistrikter
 • Miljø
 • Regionalpolitik
 • Uddannelse

Struktur

"Fysiske personer" i alt: 200
Antal medlemsorganisationer
Medlemsorganisationer (Antal personer) :
Organisationen har medlemmer eller er repræsenteret i følgende land(e):
 • BELGIEN
 • FRANKRIG

Supplerende oplysninger:

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
Pole européen d'administration publique, Dispa, réseau des rendez-vous européenns de Strasbourg, ecole du Resp

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2011 - 12/2011
Samlet budget: 42.000.000
heraf offentlig finansiering: 42.000.000
- fra europæiske kilder:
- Offentlige kontrakter:
- Tilskud:
- fra nationale kilder: 42.000.000
- fra lokale/regionale kilder:
anden finansiering:
- tilskud:
- medlemsbidrag:
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår:
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.