Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

Landis+Gyr AG

Identifikationsnummer i registret: 34504727656-95
Registreringsdato: 10-01-12 10:04:19

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 16-12-13 08:39:31
Seneste årlige opdatering 16-12-13 08:39:31


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: Landis+Gyr AG
Forkortelse:
Retlig form: Aktiengesellschaft
Websted: http://www.landisgyr.eu

Kategorier

Kategori II – Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger
og mere præcist: Virksomheder og koncerner

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Andreas Umbach
Stilling: CEO

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: John L.  Harris
Stilling: Head of Governmental Affairs and Public Relations

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: Theilerstrasse  1
6301 Zug
SCHWEIZ
Telefonnr.: (+41) 41 935 6000
Faxnummer: (+41) 41 935 6382
Andre kontaktoplysninger:

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: Landis+Gyr, founded in Zug, Switzerland in 1896, is the leading global smart metering solutions provider with an installed base of over 300 million electricity meters and over 100 smart metering solutions installed worldwide. Today, the Company offers the broadest portfolio of products and services in the electricity metering industry, and is paving the way for the next generation of smart grid. With annualized sales of more than US$1.5 billion, Landis+Gyr operates in more than 30 countries across five continents, and employs over 5,000 people with the sole mission of helping the world manage energy better.
Organisationen har interesser på:
 • nationalt plan
 • europæisk plan
 • verdensplan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 1,5
Supplerende oplysninger: The company has no office in Brussels, but 2 persons in the staff in the Headquarters in Zug, Switzerland who conduct public affairs activities as a part of their duties.

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


Smart Metering / Smart Grids
Energy policy
Environmental policy
Sustainable consumption/consumer affairs
Energy Efficiency

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Det indre marked
 • Energi
 • Erhverv
 • Forbrugere
 • Forskning og teknologi
 • Informationssamfundet
 • Kommunikation
 • Miljø

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
Landis+Gyr is a founding member of the European Smart Metering Industry Group (ESMIG) and the Smart Energy Demand Coalition (SEDC). The Company also holds associate memberships in the European Energy Forum (EEF)and Eurelectric.
Landis+Gyr is also a member of the various trade associations in the various European countries in which we operate, such as Swissmem in Switzerland, BEAMA in the UK and ZVEI in Germany, and through these memberships is also a member of the European Engineering Industry Association, Orgalime.

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 04/2012 - 03/2013
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: >= 50000  € og < 100000  €
Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.

Organisationen har desuden oplyst at være bundet af følgende kodeks:
Landis+Gyr also has an internal code conduct addressing relationships with government officials and other stakeholders