Sti

Flere værktøjer    Registreredes profil

Landis+Gyr AG

Identifikationsnummer i registret: 34504727656-95
Registreringsdato: 10/01/2012 10:04:19

Oplysningerne om denne enhed blev senest ændret den: 18/03/2015 11:47:51
Seneste årlige opdatering: 18/03/2015 11:47:51
Næste ajourføring skal senest ske den: 18/03/2016

    Registrerede: Organisation eller selvstændig

Landis+Gyr AG

Aktiengesellschaft

    Kategori

II - Internt ansatte lobbyister og fag-, virksomheds- og brancheforeninger

Virksomheder og koncerner

    Kontaktoplysninger

Theilerstrasse, 1
6301 Zug
SCHWEIZ

(+41) 41 935 6000

    Juridisk ansvarlig

Andreas Umbach

CEO

    Person med ansvar for forbindelser med EU

John L.  Harris

Head of Governmental Affairs and Public Relations

    Mål og opgaver

Landis+Gyr, founded in Zug, Switzerland in 1896, is the leading global smart metering solutions provider with an installed base of over 300 million electricity meters and over 100 smart metering solutions installed worldwide. Today, the Company offers the broadest portfolio of products and services in the electricity metering industry, and is paving the way for the next generation of smart grid. With annualized sales of more than US$1.5 billion, Landis+Gyr operates in more than 30 countries across five continents, and employs over 5,000 people with the sole mission of helping the world manage energy better.

 • europæisk plan
 • verdensplan
 • nationalt plan

    Aktiviteter, der er omfattet af registret

Smart Metering / Smart Grids
Energy policy
Environmental policy
Sustainable consumption/consumer affairs
Energy Efficiency


 

Alliance for Internet of Things Innovation (AIOTI)

Smart Grids Task Force: Steering Committee

Smart Grids Task Force: Expert Group 3 (Market Design and Regulation)

Nej

Nej

    Antal personer, der deltager i de aktiviteter, der er beskrevet i feltet ovenfor

75%: 1   50%: 1  

2

1,2

The company has no EU Affairs office in Brussels, but 2 persons in the staff in the Headquarters in Zug, Switzerland who conduct public affairs activities as a part of their duties.

    Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

    Interesseområder

 • Det indre marked
 • Energi
 • Erhverv
 • Forbrugere
 • Forskning og teknologi
 • Informationssamfundet
 • Kommunikation
 • Miljø

    Medlemskab og tilhørsforhold

http://www.landisgyr.eu/about/worldwide-locations/

Landis+Gyr is a founding member of the European Smart Metering Industry Group (ESMIG) and the Smart Energy Demand Coalition (SEDC). The Company also holds associate memberships in the European Energy Forum (EEF)and Eurelectric.
Landis+Gyr is also a member of trade associations in the various European countries in which we operate, such as Swissmem in Switzerland, BEAMA in the UK and ZVEI in Germany, and through these memberships is also a member of the European Engineering Industry Association, Orgalime.

    Finansielle oplysninger

04/2013  -  03/2014

>= 25.000 € og < 49.999 €

Ingen støtte fra EU-institutionerne i det seneste afsluttede regnskabsår.

    Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.

Organisationen har desuden oplyst at være bundet af følgende kodeks:
Landis+Gyr also has an internal code conduct addressing relationships with government officials and other stakeholders