Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

CEEweb for Biodiversity

Identifikavimo numeris Registre: 34461047998-33
Registracijos data: 12.2.7 12.44.53

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.1.27 10.37.49
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.1.27 10.37.49


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: CEEweb for Biodiversity
Akronimas: CEEweb
Teisinis statusas: organisation
Svetainė: http://www.ceeweb.org

Kategorijos

Kategorija: III. Nevyriausybinės organizacijos
Tiksliau: Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: demeter Zoltán
Pareigos: President

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Ágnes Zolyomi
Pareigos: Secretary general

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Széher út  40
1021 Budapest
VENGRIJA
Telefono numeris: (+36) 13980135
Faksas: (+36) 13980136
Papildoma kontaktinė informacija: Office address: ceeweb@ceeweb.org or office@ceeweb.org

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: The mission of CEEweb for Biodiversity is the conservation of biodiversity in Central and Eastern Europe through the promotion of sustainable development.

CEEweb works through advocacy, influencing decision making, common projects, capacity building, networking and awareness raising.

It targets its members, local, national and international decision makers, NGOs and NGO networks, companies and the scientific community.

One primary aim of the organization is to help the implementation of international tasks under the Convention on Biological Diversity. Presently CEEweb is the only network in operation which has been set up and run by nature conservation NGOs in Central and Eastern Europe.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 8
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


CEEweb continued its lobbying activites in formulating and contributing to the implementation of EU biodviersity-related policies:
- EU Biodiversity Policy
- Resource use and resource use limitation
- CAP reform
- Environmental policies in general
- Climate change
- EU budget
- CBD 10th Conference of parties
- Resourece Efficiency Flagship Initiative
- 7th EAP
- Green Infrastructure

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Biudžetas
 • Energetika
 • Klimato politika
 • Regioninė politika
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 0
Narių organizacijų skaičius: 67
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
 • Albanian Association of Youth and Students of Geo-science and Environm (0 Nariai)
 • NGO "Ecoproject" (0 Nariai)
 • Center for Environment (0 Nariai)
 • BALKANI Wildlife Society (0 Nariai)
 • Birds of Prey Protection Society (0 Nariai)
 • Bulgarian Biodiversity Foundation (0 Nariai)
 • Environmental Organization - Rhodope (0 Nariai)
 • NC "Future Now" (0 Nariai)
 • Green Balkans Federation of Nature Conservation NGOs Zeleni Balkani - (0 Nariai)
 • Rodope-Mountain for Everyone (0 Nariai)
 • Sand Glass Foundation (0 Nariai)
 • UNEP National Committee (0 Nariai)
 • Association for Nature, Environment and Sustainable Development "Sunce (0 Nariai)
 • Zivot (Life) Association (0 Nariai)
 • DAPHNE CZ - Institute of Applied Ecology (0 Nariai)
 • Youth and Environment Europe (0 Nariai)
 • Estonian Fund for Nature (0 Nariai)
 • Ecological Tourism in Europe (0 Nariai)
 • BOCS Alapítvány (0 Nariai)
 • Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlõdésért (0 Nariai)
 • Zöld Akció (0 Nariai)
 • Magyar Természetvédõk Szövetsége (0 Nariai)
 • Nimfea Természetvédelmi Egyesület (0 Nariai)
 • Latvian Fund for Nature (0 Nariai)
 • Lithuanian Fund for Nature (0 Nariai)
 • Biosfera - Centre for education environment and nature protection (0 Nariai)
 • Ecological Movement of Macedonia (0 Nariai)
 • Eco-Protection (0 Nariai)
 • Environmental Society "ECO-MISSION" (0 Nariai)
 • Makmontana UNEP National Committee (0 Nariai)
 • BIOTICA Ecological Society (0 Nariai)
 • CUTEZATORUL Public Association (0 Nariai)
 • Ecological Counseling Center Cahul (0 Nariai)
 • Earth 1530 (0 Nariai)
 • Greens of Montenegro (0 Nariai)
 • NGO Green Home (0 Nariai)
 • The Academic Section of the Polish Country-Lovers' Association in Krak (0 Nariai)
 • The Polish Society for Nature Protection "Salamandra" (0 Nariai)
 • Naturalists Club Poland (0 Nariai)
 • Polish Society of Wildlife Friends "Pro Natura" (0 Nariai)
 • Agora - Working Group for Sustainable Development (0 Nariai)
 • Ecosilvex 2000 Foundation (0 Nariai)
 • Fundatia ADEPT Transilvania (0 Nariai)
 • Green Echoes Association (0 Nariai)
 • Green Valley Association (0 Nariai)
 • Greentourism Ecological Association (0 Nariai)
 • Milvus Group (0 Nariai)
 • NGO Sustainable Sighisoara (0 Nariai)
 • UNESCO Pro Natura Ecological Club (0 Nariai)
 • Centar Tesla - Competence Center for Sustainable Development (0 Nariai)
 • Center for Socio-Ecological Research and Documentation (0 Nariai)
 • Ecolibri Bionet - Center for Biodiversity Conservation and Sustainable (0 Nariai)
 • International Scientific Forum "Danube - River of Cooperation" (0 Nariai)
 • ORCA - Organization for Respect and Care of Animals (0 Nariai)
 • PROTEGO - Association for Protection and Improvement of Environment an (0 Nariai)
 • School for Survival (0 Nariai)
 • TERRA'S Association (0 Nariai)
 • Young Researchers of Serbia (0 Nariai)
 • BROZ - Regional Association for Nature Conservation and Sustainable De (0 Nariai)
 • Raptor Protection of Slovakia (RPS) (0 Nariai)
 • SOSNA - Center for Sustainable Alternatives (0 Nariai)
 • STUZ - The Society for Sustainable Living in the Slovak Republic (0 Nariai)
 • Natural History Society of Slovenia (0 Nariai)
 • Animal Research and Protection Association "Fauna" (0 Nariai)
 • Carpathian Ecological Club "Ruthenia" (0 Nariai)
 • "Carpathian Paths" Foundation (0 Nariai)
 • Macedonian Ecological Society (0 Nariai)
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • BULGARIJA
 • ČEKIJOS RESPUBLIKA
 • ESTIJA
 • KROATIJA
 • LATVIJA
 • LENKIJA
 • LIETUVA
 • RUMUNIJA
 • SLOVAKIJA
 • SLOVĖNIJA
 • VENGRIJA
 • VOKIETIJA

 • ALBANIJA
 • BALTARUSIJA
 • BOSNIJA IR HERCEGOVINA
 • JUODKALNIJA
 • MAKEDONIJA (BUVUSIOJI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKA)
 • MOLDOVOS RESPUBLIKA
 • SERBIJA
 • UKRAINA
Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
CEEweb is the member of the following organisations:

ANPED (The Northern Alliance for Sustainability)
EEB (European Environmental Bureau)
EHF (European Habitats Forum)

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2012 - 12/2012
Bendras biudžetas: 303 064
viešųjų lėšų dalis: 263 505
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai: 0
- Dotacijos: 211 734
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių: 0
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių: 51 771
iš kitų finansavimo šaltinių: 39 559
- dovanotos lėšos: 37 059
- narystės mokesčiai: 2 500
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 300000  € ir < 350000  €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:

AUDITED PUBLIC BENEFIT REPORT ON ACTIVITIES IN 2012:

Narrative report: http://www.ceeweb.org/wp-content/uploads/2011/12/Public_Benefit_narrative_report_2012.doc.pdf

Financial report: http://www.ceeweb.org/wp-content/uploads/2011/12/CEEweb_auditalt_kozhasznu_audited_FS_2012.pdf

Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.