Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Electrolux Home Products

Идентификационен номер в Регистъра: 3444341114-03
Дата на регистрация: 01/07/2008 16:19:06

Информацията за този субект е била последно изменена на: 26/02/2015 16:02:15
Последната годишна актуализация е извършена на: 26/02/2015 16:02:15
Следваща актуализация най-късно до: 26/02/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Electrolux Home Products

AB

    Раздел на регистрация

II - Вътрешни лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения

Компании и сдружения

    Координати за връзка

St Göransgatan 143
105 45 Stockholm
ШВЕЦИЯ

(+46) 8 738 6000

Raketstraat 40
1130 Evere
БЕЛГИЯ

(+32) 27 16 26 00

    Правно отговорно лице

Господин  Jonas Samuelsson

CEO Electrolux Major Appliances EMEA sector

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Viktor Sundberg

VP Environmental & European Affairs

    Цели и задачи

Electrolux is a European based global household appliance manufacturer. In 2014, our global sales amounted to around 13 billion €, we had 60.000 employees and a production of more than 50 million appliances. In Europe, Electrolux has 16 factories and around 22.000 employees. We produce washing machines, dish washers, tumble driers, vacuum cleaners, refrigerators and freezers, and cooking equipment. Legislation and product requirements influence our activity to a great extent.
The activities related to EU decision making are performed by the Environmental & European Affairs Department located in Brussels and in Stockholm. The department monitors development of EU legislation that can have an impact on our products and operations. If legislation has an impact on our products and operations we will seek to explain to decision makers what the impact is and how legislation can be improved if necessary.

 • европейско равнище
 • световно равнище
 • национално равнище
 • регионално/местно равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

Energy related Product legislation (ErP/Ecodesign Directive)
Energy labelling for household appliances
REACH, RoHS, Food Contact Material, F-gas regulation
WEEE
Resource efficiency/ Circular Economy initiative


 

Не

ErP/Ecodesign consultation

Не

Не

Не

We follow developments related mainly to Climate Change, Energy, Chemicals, Materials, Waste, Customs, Anti-Dumping and State Aid. We are affected by:
- the WEEE Directive
- the RoHS Directive
- the energy labels for household appliances
- the ErP Directive
- REACH
- F-gas regulation
- Resource efficiency discussion
and a few other legislations and policy areas.

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

100%: 1   50%: 2  

3

2

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

 • Вътрешен пазар
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Митници
 • Обществено здраве
 • Околна среда
 • Потребители
 • Предприятия
 • Търговия

    Членство

Electrolux Home Products Corporation is a member of CECED, the European Committee of Domestic Appliance Manufacturers. - Local sales companies of Electrolux Home Products Corporation are members of National Industry
Associations representing the interest of household
appliance manufacturers.
-
The team members of the Environmental and European Affairs department are members of SEAP - The Society of European Affairs Professionals.

    Финансови данни

01/2014  -  12/2014

>= 300 000 € и < 399 999 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

To avoid double counting, the estimation does not include membership fees to associations.

For updated corporate financial information, please visit the Electrolux Group web site www.electroluxgroup.com.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.

Организацията е заявила, че спазва също следния друг кодекс:
SEAP code of conduct