Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Electrolux Home Products Corporation

Идентификационен номер в Регистъра: 3444341114-03
Дата на регистрация: 08-7-1 16:19:06

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-6-4 12:50:06
Последната годишна актуализация е извършена на 14-6-4 12:50:06


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Electrolux Home Products Corporation
Инициали:
Правен статут: Naamloze Vennootschap
Уебсайт: http://www.electrolux.com

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Компании и сдружения

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Jonas Samuelsson
Длъжност: CEO Electrolux Major Appliances EMEA sector

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Viktor Sundberg
Длъжност: VP Environmental & European Affairs

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Raketstraat  40
1130 Brussels
БЕЛГИЯ
Телефонен номер: (+32) 2 716 26 00
Факс: (+) 
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Electrolux is a European based global household appliance
manufacturer. In 2012, our global sales amounted to around
13 billion €, we had 59.000 employees and annual
production of more than 40 million appliances. In Europe, Electrolux has 16 factories and around 22.000 employees. We produce mainly washing machines, dish washers, tumble driers, vacuum cleaners, refrigerators and freezers, and cooking equipment. Legislation and product requirements influence our activity to a great extent.
The activities related to EU decision making are performed
by the Environmental & European Affairs Department
located in Brussels and in Stockholm. This department monitors development of EU legislation that can have an impact on our products. If legislation has an impact on our products we will explain to decision makers what the impact is and how legislation can be improved if necessary.
Интересите на организацията са на:
 • регионално равнище
 • национално равнище
 • европейско равнище
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 3
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Karl Anders EDSJÖ 14-5-20 15-5-16

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


We follow developments related mainly to Climate Change, Energy, Chemicals, Materials, Waste, Customs, Anti-Dumping and State Aid. We are affected by:
- the WEEE Directive
- the RoHS Directive
- the energy labels for household appliances
- the ErP Directive
- REACH
- F-gas regulation
- Resource efficiency discussion

and a few other legislations and policy areas.

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Вътрешен пазар
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Митници
 • Обществено здраве
 • Околна среда
 • Потребители
 • Предприятия
 • Търговия

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
Electrolux Home Products Corporation is a member of CECED, the European Committee of Domestic Appliance Manufacturers. - Local sales companies of Electrolux Home Products Corporation are members of National Industry
Associations representing the interest of household
appliance manufacturers.
-
The team members of the Environmental and European Affairs department are members of SEAP - The Society of European Affairs Professionals.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: >= 300000  € и < 350000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:

To avoid double counting, the estimation does not include membership fees to associations.

For updated corporate financial information, please visit the Electrolux Group web site www.electrolux.com.

Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.

Организацията е заявила, че спазва също следния друг кодекс:
SEAP code of conduct