Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

furrerhugi. AG

Identifikačné číslo v Registri: 34425523314-13
Dátum registrácie: 10/03/2010 12:41:19

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 16/02/2015 11:35:06
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 16/02/2015 11:35:06
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 16/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

furrerhugi. AG

FHP

Aktiengesellschaft

    Oddiel registrácie

I - Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti

Profesionálne konzultantské spoločnosti

    Kontaktné údaje

Schauplatzgasse 39
3011 Bern
ŠVAJČIARSKO

(+41) 31 313 18 48

Square Ambiorix 45
1000 Bruxelles
BELGICKO

(+32) 22350020

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Andreas Hugi

Managing Partner

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Norina Frey

Partner, Senior Consultant

    Ciele a poslanie

Public Affairs-Dienstleistungen für Firmen und NPO (Issue Management, Stakeholder Management, Lobbying, Government Relations) sowie Durchführung von Veranstaltungen für Schweizer Organisationen in Brüssel. Sämtliche Mandate online publiziert auf www.furrerhugi.ch

 • európskej
 • celoštátnej
 • regionálnej/miestnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Binnenmarktharmonisierung, weitere Integrationsschritte der Europäischen Union


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Issue Monitoring
Issue Management
Stakeholder Management
Government Relations
Veranstaltungen in Brüssel

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

50%: 2  

2

1

Norina Frey, Lorenz Furrer, Adreas Hugi

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

 • Doprava
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Obchod
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

SPAG: Swiss Public Affairs Association
bpra: Bund Schweizer PR-Agenturen
Chambre de Commerce Suisse pour la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

>= 25 000 € a < 49 999 €

< 99 999 €

 • Verband Schweizerischer Kantonalbanken (VSKB)
 • Verband Schweizerischer Vermögensverwalter (VSV)
 • Geschäftsstelle Koordination Inlandbanken (KIB)
 • Swiss Insurance Broker Association (SIBA)

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.

Subjekt takisto uviedol, že sa zaviazal dodržiavať uvedený kódex:
bpra, SPAG