Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Bruderschaft der Drachen internationale Hilfsorganisation

Tunnistenumero rekisterissä: 34410736159-68
Rekisteröintipäivä: 7.7.2011 11:46:58

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 10.6.2014 9:29:21
Edellinen vuotuinen päivitys: 10.6.2014 9:29:21


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Bruderschaft der Drachen internationale Hilfsorganisation
Lyhenne: BOD
Organisaation oikeudellinen muoto: Verein
Internet-osoite: http://www.bod-international.org

Ryhmät

Ryhmä: III - Kansalaisjärjestöt
tarkemmin: Kansalaisjärjestöt, keskusteluryhmät ja verkostot ja vastaavat

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Wolfgang Frithum
Tehtävä organisaatiossa: Obmann

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Wolfgang Frithum
Tehtävä organisaatiossa: Obmann

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Sterngasse 3  2
1010 Wien
ITÄVALTA
Puhelinnumero: (+372) 59231955
Faksinumero: (+43) 1255330337665
Muita yhteystietoja: Office in Sierra Leone: 7B Seaside Drive / Juba Hill / Freetown
Cooperation with HELPING PEOPLE NGO in Sierra Leone / Registrierung in Guinea Bissa / Zusammenarbeit im Kosovo mit UNESKUM (NVO)

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Die internationale Hilfsorganisation "Bruderschaft der Drachen" wurde in Wien gegründet und ist seit 2009 tätig. Es gibt eine gratis Mitgliedschaft und auch finanziell unterstützende Mitgliedschaften. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht in den ärmsten Ländern Westafrikas, Kinderpatenschaften, Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten, medizinische Versorgung und noch einiges mehr zu finanzieren. Wir kooperieren ebenso mit anderen Hilfsorganisationen, auch in Österreich. Auch wollen wir die speziell in afrikanischen Ländern vorhandene Sportbegeisterung unterstützen und fördern.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


zusammenarbeit mit HELPING HANDS NGO

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Humanitaarinen apu
 • Urheilu
 • Yleiset ja institutionaaliset asiat

Rakenne

Jäseninä olevien luonnollisten henkilöiden lukumäärä: 3
Jäsenorganisaatioiden lukumäärä:
Jäsenorganisaatiot (Jäsenmäärä) :
Organisaatiolla on jäseniä tai se on edustettuna seuraavissa maissa:
 • ITÄVALTA
 • SAKSA
 • YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA

Lisätietoja

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2012 - 12/2012
Kokonaisbudjetti: 5 600
josta julkista rahoitusta:
- EU-rahoitusta:
- Hankinnat:
- Avustukset:
- kansallisista rahoituslähteistä:
- paikallisista/alueellisista rahoituslähteistä:
muista rahoituslähteistä: 5 600
- lahjoitukset ja avustukset: 5 000
- jäsenmaksut: 600
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana:
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.