Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

DAIKIN AIRCONDITIONING GREECE SA

Numer identyfikacyjny w rejestrze 34306757332-50
Data rejestracji: 11-12-02 12:54:59

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-03-24 11:17:10
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 13-11-19 07:30:38


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: DAIKIN AIRCONDITIONING GREECE SA
Nazwa skrócona:
Status prawny: SA
Strona internetowa: http://www.daikin.gr

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Przedsiębiorstwa i grupy

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  ILIAS KATSOULIS
Pełniona funkcja: GENERAL MANAGER

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  NIKOLAOS BARMPARITSAS
Pełniona funkcja: ASSISTANT MANAGER AFTER SALES

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: AG. KONSTANTINOU  50
15124 MAROUSSI
GRECJA
Numer telefonu: (+30) 2108761300
Numer faksu: (+30) 2108761400
Inne dane kontaktowe: The contact details of our mother company in Brussels is:

Daikin Europe N.V - Brussels office
'The Bridge' - Coca Cola Building
Steenweg op Bergen 1424 - Chaussée de Mons
1070 Brussels
Tel.: +32 2 529 61 11
Fax: +32 2 529 61 99

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Selling and supporting all Daikin products and services for the Hellenic market.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • krajowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 3
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


FGas
EcoDesign
EPBD

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • działania w dziedzinie klimatu
 • energia
 • konkurencja
 • konsumenci
 • rozwój
 • środowisko
 • zatrudnienie i sprawy społeczne
 • zdrowie publiczne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
Our company is a member of SVEIS, which represents CECED in Hellas.

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 04/2012 - 03/2013
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.