Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

DAIKIN AIRCONDITIONING GREECE SA

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 34306757332-50
Data rejestracji: 02/12/2011 12:54:59

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 05/11/2014 07:53:34
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 05/11/2014 07:53:34

Wpis jest zgodny z formatem poprzedniego rejestru. Otrzyma on nowy format, kiedy podmiot dokona następnej aktualizacji.
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 27/04/2015

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

DAIKIN AIRCONDITIONING GREECE SA

SA

    Kategoria rejestracji

II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe

Przedsiębiorstwa i grupy

    Dane kontaktowe

AG. KONSTANTINOU, 50
15124 MAROUSSI
GRECJA

(+30) 2108761300

(+30) 2108761400

The contact details of our mother company in Brussels is:

Daikin Europe N.V - Brussels office
'The Bridge' - Coca Cola Building
Steenweg op Bergen 1424 - Chaussée de Mons
1070 Brussels
Tel.: +32 2 529 61 11
Fax: +32 2 529 61 99

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  ILIAS KATSOULIS

MANAGING DIRECTOR

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pan  NIKOLAOS BARMPARITSAS

ASSISTANT MANAGER AFTER SALES

    Cele i zakres obowiązków

Selling and supporting all Daikin products and services for the Hellenic market.

krajowym

    Działalność

FGas
EcoDesign
EPBD

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

3

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

  • badania naukowe i technologia
  • działania w dziedzinie klimatu
  • energia
  • konkurencja
  • konsumenci
  • rozwój
  • środowisko
  • zatrudnienie i sprawy społeczne
  • zdrowie publiczne

    Członkostwo i przynależność do organizacji

Our company is a member of SVEIS, which represents CECED in Hellas.

    Dane finansowe:

04/2013  -  03/2014

< 50 000  €

0 €

0 €

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.