Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

DAIKIN AIRCONDITIONING GREECE SA

Identifikavimo numeris Registre: 34306757332-50
Registracijos data: 02/12/2011 12:54:59

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 06/02/2015 16:14:30
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 06/02/2015 16:14:30
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 06/02/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

DAIKIN AIRCONDITIONING GREECE SA

SA

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Įmonės ir įmonių grupės

    Kontaktinė informacija

AG. KONSTANTINOU, 50
15124 MAROUSSI
GRAIKIJA

(+30) 2108761300

    Teisiškai atsakingas asmuo

ILIAS KATSOULIS

MANAGING DIRECTOR

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

NIKOLAOS BARMPARITSAS

ASSISTANT MANAGER AFTER SALES

    Tikslai ir uždaviniai

Selling and supporting all Daikin products and services for the Hellenic market.

valstybės

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

- Energy
- Enviroment


 

Non

Non

Non

Non

Non

FGas
EcoDesign
EPBD

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

25%: 1

1

0,2

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Aplinka
  • Energetika
  • Klimato politika
  • Konkurencija
  • Moksliniai tyrimai ir technologijos
  • Užimtumas ir socialiniai reikalai
  • Vartotojai
  • Visuomenės sveikata
  • Vystymasis

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

Our company is a member of SVEIS, which represents CECED in Hellas.

    Finansiniai duomenys

04/2013  -  03/2014

< 9 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.