Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

DAIKIN AIRCONDITIONING GREECE SA

Αριθμός μητρώου: 34306757332-50
ημερομηνία της εγγραφής: 02/12/2011 12:54:59

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 06/02/2015 16:14:30
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 06/02/2015 16:14:30
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 06/02/2017

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

DAIKIN AIRCONDITIONING GREECE SA

SA

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Εταιρείες και όμιλοι

    Στοιχεία επικοινωνίας

AG. KONSTANTINOU, 50
15124 MAROUSSI
ΕΛΛΑΔΑ

(+30)2108761300

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  ILIAS KATSOULIS

MANAGING DIRECTOR

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κύριος  NIKOLAOS BARMPARITSAS

ASSISTANT MANAGER AFTER SALES

    Στόχοι και αποστολή

Selling and supporting all Daikin products and services for the Hellenic market.

εθνικού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

- Energy
- Enviroment


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

FGas
EcoDesign
EPBD

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

25%: 1

1

0,2

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

  • Έρευνα και τεχνολογία
  • Ανάπτυξη
  • Ανταγωνισμός
  • Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
  • Δημόσια υγεία
  • Δράση για το κλίμα
  • Ενέργεια
  • Καταναλωτές
  • Περιβάλλον

    Μέλη

Our company is a member of SVEIS, which represents CECED in Hellas.

    Οικονομικά στοιχεία

04/2013  -  03/2014

< 9.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.