Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Union Syndicale des Rouisseurs Teilleurs de Lin de France

Id-nummer i registret: 34157936845-95
Registreringsdag: 2011-09-30 14:55:27

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-10-01 09:22:46
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-10-01 09:22:46


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Union Syndicale des Rouisseurs Teilleurs de Lin de France
Förkortning: U.S.R.T.L.
Associationsform (rättslig ställning): Organisation professionnelle
Webbplats:

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Fackföreningar

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Eric RENIER
Befattning: Secrétaire Général

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Eric RENIER
Befattning: Secrétaire Général

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Clos du Vieux Puits  5
60117 Russy-Bémont
FRANKRIKE
Telefon: (+3301) 53409451
Fax: (+3301) 53409451
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Issue à l’origine en 1941 du Comité d’Organisation du Rouissage-Teillage (C.O.R.T.), l’Union des Syndicats des Rouisseurs-Teilleurs de Lin de France regroupait, jusqu’en janvier 1973 :
• Le Syndicat de Normandie,
• Le Syndicat du Nord,
• Le Syndicat de l’Ile-de-France.
A partir de cette date, l’Assemblée Générale procéda à une modification des Statuts et c’est ainsi que fut constituée : l’Union Syndicale des Rouisseurs-Teilleurs de Lin de France (U.S.R.T.L.) telle qu’elle fonctionne actuellement et qui regroupe l’ensemble des entreprises françaises de teillage de lin du secteur privé.
Au 1er août 2011, l’U.S.R.T.L. compte 17 entreprises adhérentes situées en Nord-Pas-de-Calais, Haute Normandie, Basse Normandie et Ile-de-France.
Conformément aux Statuts, l’U.S.R.T.L. a pour objet :
• La représentation de ses membres dans toutes les circonstances où une action commune est nécessaire ;
• La défense des intérêts professionnels, généraux et particuliers, de ses membres ;
• L’étude des questions sociales, économiques, fiscales et professionnelles qui lui sont soumises et la recherche de tous les moyens propres à les résoudre dans l’intérêt des membres de la Profession ;
• La recherche de tous les moyens, matériels, procédés techniques ou méthodes économiques tendant à améliorer la qualité, le rendement, la productivité et la rentabilité de la production linière.
Organisationens intressen är:
 • Nationella

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 1
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


NEANT

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Tullar
 • Utveckling

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 07/2010 - 06/2011
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.