Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

  • Версия за печат
  • Намаляване на шрифта
  • Увеличаване на шрифта
  • Висококонтрастна версия
  • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Fédération Internationale des Conseils en Propriété Intellectuelle

Идентификационен номер в Регистъра: 34137929067-33
Дата на регистрация: 12-7-8 12:03:25

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-6-11 10:43:24
Последната годишна актуализация е извършена на 14-6-11 10:43:24


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Fédération Internationale des Conseils en Propriété Intellectuelle
Инициали: FICPI
Правен статут: Professional association
Уебсайт: http://www.ficpi.org

Раздели

Раздел: II – Вътрешни лобисти, търговски/професионални асоциации
и по-специално: Търговски, стопански и професионални асоциации

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Julian Crump
Длъжност: Secretary General

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Daniel Alge
Длъжност: President, EUCOF Commission

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Holbeinstrasse  36-38
4003 Basel
ШВЕЙЦАРИЯ
Телефонен номер: (+41) 61 295 5700
Факс: (+41) 61 271 5200
Друга информация за връзка: FICPI`s seat is in Basel, switzerland. However, all correspondence should be directed to the Secretary General at the following address:

Mr. J. R. J. Crump
Secretary General of FICPI
c/o Mintz Levin Cohn Ferris Glovsky and Popeo Intellectual Property, LLP
Alder Castle
10 Noble Street
London EC2 7JX
United Kingdom

Telephone: +44 20 7776 7300
Fax: +44 20 7776 7301

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Founded over 100 years ago, FICPI represents IP attorneys in private practice internationally with more than 5,000 members in over 85 countries, including the US and Japan, a strong European membership and national sections in India and China.

FICPI's aims can be summarised as follows:

1. To enhance international cooperation within the profession of intellectual property attorneys in private practice, promote the exchange of information and harmonise and facilitate business relations between members.

2. To maintain the dignity of its members and the standards of the profession of intellectual property attorneys in private practice on an international scale.

3. To express opinion with regard to newly proposed international and national legislation, in so far as it is of general concern to the profession and to defend the interests of its members, in particular with respect to the maintenance and invigoration of the system of intellectual property protection and of the position of intellectual property attorneys in private practice.

4. To promote training and continuing education of its members and others interested in Intellectual Poperty Protection by organising local and regional ad hoc programmes.
Интересите на организацията са на:
  • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 25
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


FICPI, via its European Members Commission (EUCOF), regularly attends meetings with various DGs in Brussels to discuss matters of mutual interest in the field of intellectual property.

FICPI comments regularly on proposals by the Commission for new laws or regulations in the field of intellectual property.

FICPI has observer status on the OHIM's administrative board and budget committee (ABBC).

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
  • Вътрешен пазар
  • Конкуренция
  • Митници
  • Научни изследвания и технологии

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.

Финансови данни

Отчетна година: 01/2011 - 12/2011
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 0 €
Безвъзмездни средства: 0 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.

Организацията е заявила, че спазва също следния друг кодекс:
FICPI Code of Conduct ("Lugano Code")