Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

The Israeli Center for Assistive Technology and Aging

Id-nummer i registret: 34131776858-24
Registreringsdag: 2011-10-03 16:44:41

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-09-10 10:05:38
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-09-10 10:05:38


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: The Israeli Center for Assistive Technology and Aging
Förkortning: GeronTech
Associationsform (rättslig ställning): NPO
Webbplats: http://www.gerontech.org.il

Sektioner

Sektion: IV – Tankesmedjor, forskningsinstitutioner och akademiska institutioner
och närmare bestämt: Tankesmedjor och forskningsinstitutioner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Lawrence NORMIE
Befattning: Executive Director

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Lawrence NORMIE
Befattning: Executive Director

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Rupin Blvd.  9
Box: 3489
91034 Jerusalem
ISRAEL
Telefon: (+972) 26523472
Fax: (+972) 25662716
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: GeronTech is an indpependent not-for-profit research institute dedicated to the development and promotion of technology innovation for the benefit of older poeple. GeronTech operates through five main programmes: ageing-in-place ICT systems development and integration, generic and applied research, education, and standardisation. GeronTech, incorporated in 1998 under the Israeli law for non-profit associations, was founded as a partnership of two larger philanthropic agencies: JDC-Eshel (Israel) www.eshelnet.org.il and Metropolitan Jewish Health System (New York) www.mjhs.org . The founding partners (comprising the executive committee of the association) continue to fund GeronTech's core programmes and activities. Since its inception, GeronTech has been active in diverse programmes relating to technological development and implementation of systems and services for the improvement in quality of life among the older population. The centre provides expert advice to government, academic, institutional, standardisation, and commercial bodies engaged in the promotion of gerontechnological research and development. Regarding GeronTech's history of cooperation with the European Commission, during 2002-05 the centre successfully coordinated a shared cost project under FP5 (DRIFTS , contract QLK6-2002-00536).
Organisationens intressen är:
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 10
Kompletterande upplysningar: This number (eleven) incudes:

One full-time salaried employee - Executive Director
Eight non-executive voluntary, unpaidboard members (natural persons)
One part time accounts manager (cost incuded in overhead of parent organisaton - JDC-Eshel)
Legal counsel, part-time (cost incuded in overhead of parent organisaton - JDC-Eshel)

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Support for propoal evaluations (ICT, PSP)
Support for project periodic reviews (ICT)

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Forskning och teknik
 • Informationssamhället

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 8
Antal medlemsorganisationer: 2
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
 • JDC-Eshel (4 Medlemmar)
 • Metropolitan Jewish Health System (4 Medlemmar)
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:

 • ISRAEL
 • USA
Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
AAATE
ISG
ISMBE
Israeli Association of Electrical and Electronic Engineers (Special Interest Group on technology and ageing)

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Total budget: 98 831
därav offentlig finansiering: 17 078
- från europeiska källor:
- Upphandling: 17 078
- Bidrag: 0
- nationella källor: 0
- regionala/lokala källor: 0
därav andra källor: 81 753
- gåvor:
- medlemsavgifter: 81 753
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

The association is audited annually by the Registrar for Non-Profit Associations. Copies of certificates for correct management available upon request.

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.