Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Royal National Institute of Blind People

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 34063417604-07
Data Reġistrazzjoni: 04/01/2012 16:50:23

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 17/12/2013 12:04:48
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 17/12/2013 12:04:48


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Royal National Institute of Blind People
Akronimu: RNIB
Statut legali: Registered Charity
Websajt: http://www.rnib.org.uk

Taqsimiet

Taqsima: III - Organizzazzjonijiet mhux governattivi
u f'aktar dettall: Organizzazzjonijiet mhux governattivi, pjattaforom u netwerks u għaqdiet simili

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjorina  Lesley-Anne Alexander
Kariga: Chief Executive

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Dan Pescod
Kariga: Campaigns Manager - Europe, International and Accessibility

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 105 Judd Street 
London WC1H 9NE
IR-RENJU UNIT
Numru tat-telefon: (+0207) 3881266
Numru tal-faks: (+0207) 3912395
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: RNIB (www.rnib.org.uk) is the leading UK charity working for blind and partially sighted people. RNIB is a membership charity, offering information, support and advice to over two million people with sight problems. Our pioneering work helps anyone with a sight problem – not just with Braille, Talking Books and computer training, but with imaginative and practical solutions to everyday challenges to make a difference to people’s lives. We fight for equal rights for people with sight problems. We also fund pioneering research into preventing and treating eye disease.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • sotto-nazzjonali
 • Nazzjonali
 • Ewropew
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 2
Informazzjoni Kumplimentari: Official representatives: Mr Dan Pescod and Ms Carine Marzin

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Transport (bus and coach regulation) European Disability Strategy, Digital Agenda for Europe, Copyright, EU2020, etc.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Awdjoviżiv u mezzi ta’ xandir
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Komunikazzjoni
 • Konsumaturi
 • Kultura
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Riċerka u teknoloġija
 • Saħħa pubblika
 • Sikurezza tal-ikel
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Suq Intern
 • Tassazzjoni
 • Trasport

Struttura

Numru totali ta’ "persuni fiżiċi" membri: 10,230
Numru ta’ organizzazzjonijiet membri:
Organizzazzjonijiet membri (Għadd ta’ membri) :
L-entità għandha membri jew hi rrappreżentata fil-pajjiżi segwenti:
 • IR-RENJU UNIT

Informazzjoni Kumplimentari:

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
European Blind Union
World Blind Union
Social Platform

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 04/2012 - 03/2013
Baġit globali: 143,439,966
li l-finanzjament pubbliku tiegħu hu : 20,683,370
- minn sors Ewropew:
- Akkwisti: 0
- Għotjiet: 885,274
- minn sors nazzjonali: 1,706,583
- minn sors infranazzjonali: 18,091,513
minn sorsi oħrajn: 122,756,596
- donazzjonijiet: 85,931,845
- miżati tal-membri: 0
Income from charitable activities : 32,025,973
Investment income : 1,606,947
Fair value of acquired assets : 0
VAT reclaimed : 3,677
Defined Benefit pension scheme : 0
Net gain of fixed assets : 2,643,925
Merchandising and sponsoring : 544,229
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 50000  € et < 100000  €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.