Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Royal National Institute of Blind People

Identitātes numurs Reģistrā: 34063417604-07
Reģistrācijas datums: 12.4.1 16:50:23

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 13.17.12 12:04:48
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 13.17.12 12:04:48


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Royal National Institute of Blind People
Akronīms: RNIB
Juridiskais statuss: Registered Charity
Tīmekļa vietne: http://www.rnib.org.uk

Nodaļas

Nodaļa: III - Nevalstiskās organizācijas
un precīzāk: Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml.

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Cienījamā  Lesley-Anne Alexander
Amats Chief Executive

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Dan Pescod
Amats Campaigns Manager - Europe, International and Accessibility

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Judd Street  105
London WC1H 9NE
APVIENOTĀ KARALISTE
Tālruņa numurs: (+0207) 3881266
Faksa numurs: (+0207) 3912395
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: RNIB (www.rnib.org.uk) is the leading UK charity working for blind and partially sighted people. RNIB is a membership charity, offering information, support and advice to over two million people with sight problems. Our pioneering work helps anyone with a sight problem – not just with Braille, Talking Books and computer training, but with imaginative and practical solutions to everyday challenges to make a difference to people’s lives. We fight for equal rights for people with sight problems. We also fund pioneering research into preventing and treating eye disease.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • vietēja/reģionāla līmeņa
 • valsts līmeņa
 • Eiropas līmeņa
 • pasaules līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 2
Papildu informācija: Official representatives: Mr Dan Pescod and Ms Carine Marzin

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Transport (bus and coach regulation) European Disability Strategy, Digital Agenda for Europe, Copyright, EU2020, etc.

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Audiovizuālā nozare un mediji
 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Iekšējais tirgus
 • Informācijas sabiedrība
 • Komunikācija
 • Konkurence
 • Kultūra
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Nodokļi
 • Pārtikas nekaitīgums
 • Patērētāji
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Sabiedrības veselība
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Transports
 • Uzņēmumi

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 10 230
Organizāciju dalībnieču skaits:
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
 • APVIENOTĀ KARALISTE

Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
European Blind Union
World Blind Union
Social Platform

Finansiālie dati

Finanšu gads: 04/2012 - 03/2013
Kopējais budžets: 143 439 966
tostarp publiskais finansējums: 20 683 370
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums. 0
- Piešķīrumi: 885 274
- no valsts finansējuma avotiem: 1 706 583
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem: 18 091 513
no citiem avotiem: 122 756 596
- ziedojumi: 85 931 845
- dalībnieku iemaksas: 0
Income from charitable activities : 32 025 973
Investment income : 1 606 947
Fair value of acquired assets : 0
VAT reclaimed : 3 677
Defined Benefit pension scheme : 0
Net gain of fixed assets : 2 643 925
Merchandising and sponsoring : 544 229
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. >= 50000  € un < 100000  €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.